shutterstock_394938400_0
Arbetsmiljö

Rastvakten tar fokus från undervisningen

En undersökning visar att eleverna vill ha fler vuxna i skolmiljön. Men för att skapa en tryggare miljö på rasterna blir lärarna rastvakter.
– Lärarnas arbetsbelastning är stor som den är, säger Ragnar Sjölander, ordförande i LR Stockholm

Organisationen Friends, som jobbar för att stoppa mobbning, uppskattar att 60 000 barn utsättas för mobbning runt om i Sverige, men bara 25 procent berättar det för någon. När frågan ställs till elever vad vuxna kan göra för att skapa en tryggare miljö uttrycks en återkommande önskan om att fler vuxna ska finnas i skolmiljön.

På Visättraskolan, i Huddinge, har man gjort rasten till ett tillfälle för elever och lärare att ha kul tillsammans. Chimen Ali, är lokalombud för Lärarnas Riksförbund och lärare i matematik och NO, och tycker att initiativet är bra men att det går att förbättra.

– Som det ser ut hos oss i dag är det en del som är rastvakter och en del som inte är det. Jag har fått förklaringen att de som inte är ute med barnen har andra uppgifter och ska vara fria om att det skulle vara någon som behöver en vikarie eller liknande. Som jag ser det ska alla eller ingen av lärarna vara rastvakter, annars kan man hitta annan personal som kan ta på sig uppdraget, säger Chimen Ali.

Som upplägget på Visättraskolan ser ut idag samsas vissa av lärarna med att anordna aktiviteter som de har tillsammans med eleverna under rasterna, något som enligt Chimen Ali har flera fördelar:

– Elever som sköter sig bra på lektioner kan ibland visa upp en helt annan karaktär på skolgården när ingen vuxen finns i närheten. De retar, mobbar och skrattar åt andra elever, det är bra att vi lärare får se den sidan också. På mina lektioner så jobbar alla hårt med sina uppgifter och visar mig respekt. När jag är ute på skolgården brukar stämningen därför lugna ner sig och de visar respekt även mot varandra. Andra lärare som brukar ha stökigare lektioner har inte riktigt samma effekt men det märks ändå alltid blir lugnare på skolgården när vuxna är i närheten, säger hon.

Semira Vikström, rektor på Visättraskolan, har arbetat för att styra upp rasterna utan att öka arbetsbelastningen på lärarna. 

– Lärarna på Visättraskolan har överlag en rastvakt om 30 minuter i veckan. Att lärarna umgås med eleverna utanför klassrummet ser vi som ett positivt inslag då det handlar om att bygga relationer med eleverna, även med de elever som man just det läsåret inte undervisar.

– Det är inte lärarna som planerar eller genomför aktiviteter på rasterna. Det görs av ett trygghetsteam som har avsatt tid för detta. Det är för att på ett ännu bättre sätt stärka upp tryggheten och trivseln ute på rasterna, men också för att minska arbetsbelastningen för lärarna.

Men Ragnar Sjölander är generellt skeptisk till upplägget där lärare figurerar som rastvärdar och menar att lärarnas tid och energi borde läggas på undervisningen och inget annat:

– Lärarnas arbetsbelastning är stor som den när, det här blir ytterligare något som tar fokus undervisningen. Dessvärre är lärarna den personalgrupp som finns närmast till hands för att lösa problemet.  Men om det är lärarna som ska ha hand om rastvakten så måste man i så fall minska lektionstimmarna eftersom det sker på bekostnad av lärarnas egna pauser, säger han.

Ragnar Sjölander menar att det hela är en resursfråga och att den önskvärda lösningen vore att anställa personal som kan se till att miljön för eleverna på rasterna är bra.

– Lärare är bra på att lära ut och det finns situationer där lärare inte har lika bra förutsättningar. Därför kan detta vara en av de uppgifter som borde läggas på någon annan arbetsgrupp. Jag kan exempelvis inte se att jag var en väldigt bra mentor åt mina elever och nu finns det flera exempel där skolor lyft bort mentorskapet från lärare och lagt över det på heltidsmentorer, vilket fungerar jättebra. Problemet med rastvakter kan kanske ordnas på samma sätt, säger Ragnar Sjölander.

Kommentera