fredrika_albertsson_christian_udd_utan_flarp

”Vårt starka samhälle mår bra av en acceptans för fler språk än bara det svenska språket”, skriver skriver Fredrika Albertsson (M) och Christian Udd (S).

| Foto: Privat, Shutterstock
Debatt

”Rätten till modersmålsundervisning är rätten till identitet”

Debatt ”Språk är en del av vår identitet och alla har rätt till sin egen identitet, oavsett vart man kommer ifrån eller vilka språk man talar”, skriver Fredrika Albertsson (M) och Christian Udd (S) som båda är aktiva i politiska ungdomsförbund.

Sverigedemokraterna har under en längre tid drivit frågan om att avskaffa modersmålsundervisningen i skolan, med huvudsyfte till förmån för svenska språkets undervisning. Kristdemokraterna har nyligen anslutit sig till förslaget. Något som är mycket oroväckande, med tanke på modersmålsundervisningens betydelse.  

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har gjort det till sitt uppdrag att avskaffa modersmålsundervisningen, men i farten glömmer de att se vad forskningen säger. De anser att ett avskaffande av modersmålsundervisning skulle innebära ett premierande av det svenska språket i de hem där det talas ett annat modersmål.

Det är rakt emot vad forskningen säger. Forskningen visar att de elever som behärskar sitt modersmål presterar bättre inom det svenska språket. Det är alltså inte det ena eller det andra, det är både och. Om man menar allvar med att fler som har ett annat modersmål än svenska ska lyckas väl inom det svenska språket måste de få chansen att behärska sitt modersmål. 

Att bevara modersmålsundervisning är bra utifrån aspekten att det bidrar till ökad självkänsla hos våra samhällsmedborgare. Att få undervisning i modersmål ger upphov till enskild elev att utforska en del av ens identitet vilket stärker självförtroendet. Självförtroende som är nödvändigt för att lyckas nå framåt.

Det är inte ofta en ung moderat och en ung socialdemokrat enas om en politisk fråga

Vårt starka samhälle mår även bra av en acceptans för fler språk än bara det svenska språket. Inte minst så byggs det av att dess invånare delar kunskap med varandra. Av den anledningen vet vi att fler språk bland människor bidrar till kultur. Varje språk har en kultur bakom sig. Att låta individer mötas med sina olika kulturer stärker gemenskap. Vi bör låta människor känna sig mer inkluderade i samhället, där är modersmål en central pusselbit.

Det är inte ofta en ung moderat och en ung socialdemokrat enas om en politisk fråga. Men när Sverigedemokraterna tillsammans med Kristdemokraterna skapar bilden av ”ett land – ett språk” säger vi stopp. Att placera in människor i ett nationalistiskt projekt som bygger på en världsbild som härstammar från 1800-talet är fel.

Vi lever i en värld som blir allt mer globaliserad, där människor flyttar och interagerar med varandra. Alla i Sverige ska lära sig och kunna svenska, för att studera och jobba. Språket öppnar många dörrar som annars är stängda och är en del av individens identitet.

Fredrika Albertsson, distriktsstyrelseledamot Moderata Ungdomsförbundet Halland.

Christian Udd, styrelseledamot SSU Centrum Göteborg.

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera