rebecca_roth

Rebecca Roth tycker att lärarprogrammet borde finnas på färre lärosäten.

Utbildning

Rebecca Roth: ”Antalet lärosäten bör halveras”

Mittunivsersitetet är det senaste i raden av universitet och högskolor som pausar lärarutbildningar.

Rebecca Roth, orförande för LR Stud, vill se en kraftig minskning av antalet lärosäten i Sverige.

– Bland annat eftersom många utbildningar underkänns. Jag tycker att det är bättre att koncentrera lärarutbildningarna, säger hon.

Antagningen till två av Mittuniversitetets grundlärarutbildningar, de med inriktningar mot fritidshem och årskurs 4-6, stoppas hösten 2020 efter kritik från Universitetskanslerämbetet. Bland annat handlar kritiken om bristen på forskningsutbildade lärare.

− Vi vill frigöra tid för att arbeta med kvalitetsutvecklingsfrågor för de två programmen och för att kunna säkra examensrätten för alla fyra inriktningar. Vi tar synpunkterna från Universitetskanslersämbetet på största allvar och måste minska volymen för att kunna genomföra de åtgärder som behövs, säger Anna Olofsson, dekan vid humanvetenskapliga fakulteten, i ett pressmeddelande.

Mittuniversitet är inte ensamt om att få kritik. I våras presenterade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en utvärdering som slog fast att hälften av grundlärarutbildningarna på svenska lärosäten behövde rätta till brister inom ett år – för att inte bli av med examensrätten.

Det är absolut på tok för många lärarutbildningar

Andra lärarutbildningar ställs in på grund av för få sökande. Till exempel vid Högskolan i Kristianstad, som i augusti kom med beskedet att man pausar fyra av fem ämneslärarutbildningar på grund av lågt söktryck.

Rebecca Roth, ordförande för Lärarnas Riksförbunds Studentförening, tycker man borde satsa på kvalitet framför kvantitet.

– Det är absolut på tok för många lärarutbildningar. Antalet borde åtminstone halveras. I Finland har man bara sju, åtta stycken och de har en suverän lärarutbildning, säger Rebecca Roth.

Hur hade det påverkat lärarstudenterna?

– Om man hade kommit in på en lärarutbildning så hade man känt att det var för att man uppfyllt höga krav. Man hade nog känt lite stolthet om det hade varit lite svårare att komma in och om det hade varit lite konkurrens om platserna.

Det är ju en lärarbrist i Sverige. Om man skulle ha färre lärosäten, finns det då inte en risk att det är ännu färre som söker?

– Jo, på kort sikt. Men å andra sidan produceras det väldigt få lärare i dag också, trots att vi har så många lärarutbildningar. Det är inte antalet platser som är problemet, jag tror det rör sig om helt andra frågor, säger Rebecca Roth och fortsätter:

– Man måste skilja lite på det också. Lärarbristen behöver absolut lösas, men jag anser inte att man ska lösa den på bekostnad av lärarutbildningen och lärarstudenterna. Jag tror att man måste satsa i rätt ände för att vända trenden. 

Kommentera