betygbesked_artikel
Utbildningspolitk

Regeringen: Ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg

Dagens betygssystem har flera brister, menar regeringen. Nu tillsätts en betygsutredning som ska föreslå en modell för ämnesbetyg i gymnasieskolan.

Gymnasieminister Anna Ekström har vid flera tillfällen uttalat sig positivt om att återinföra ämnesbetyg på gymnasiet och nu kommer besked från regeringen. En utredning tillsätts som ska föreslår hur ämnesbetyg kan utformas för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Bakgrunden är att man anser att systemet med kursbetyg riskerar att göra undervisningen fragmentiserad och att ett tidigt, dåligt betyg, finns kvar i examensbeviset även om eleven senare utvecklas i ämnet. 

Ytterligare ett skäl till att systemet nu ses över är den kritik som finns mot nuvarande betygssystem nämligen att elevens svagaste prestationer riskerar att få en större betydelse för betyget än elevens starkaste prestationer.

– Dagens betygsystem fokuserar på elevernas misslyckanden. En svag prestation i en del av ett ämne kan inte vägas upp av en bättre prestation i andra delar, och ett tidigt misslyckande i gymnasieskolan riskerar att följa med hela livet. Det leder till att elever tappar sugen och slutar kämpa, att elever blir stressade i onödan och det leder till orättvisa betyg. Därför ser vi nu över systemet så att lärare ska kunna sätta betyg utifrån en mer långsiktig och sammanvägd bild av elevens kunskap, säger Anna Ekström.

I sitt remissvar till den så kallade gymnasieutredningen ställde sig Lärarnas Riksförbund positiva till att återinföra ämnesbetyg.

– Men det är inte helt enkelt, det är delade åsikter om detta bland våra medlemmar. Men vi tror att fördelarna överväger. Att få jobba under en längre tid, och inte kräva snabba resultat, tror jag kan vara bra både för lärsituationen och för arbetsmiljön, både för lärare och elever, sa Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén till Skolvärlden tidigare i våras.

Senast den 30 november 2019 ska utredaren Jörgen Tholin, prorektor vid Högskolan i Borås, presentera sina förslag.

Kommentera