laslust_igen
Foto: Kalle Assbring
Nytt förslag

Regeringen föreslår Läslyft

Svenska elevers läsförmåga har sjunkit i internationella mätningarna Pisa och Pirls. Nu satsar regeringen 300 miljoner kronor på Läslyftet – en fortbildning för lärare i metoder för läsning och skrivning. 

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har tidigare talat om behovet av ett läslyft motsvarande matematiklyftet i en intervju med Skolvärlden. I juni presenterade regeringen en mindre lässatsning på 3 miljoner kronor till bibliotek och idrottsrörelsen. Nu följs det upp med en betydligt större och bredare fortbildningsinsats för lärare i läs- och skrivmetoder.

– Elevers läsförståelse påverkar deras resultat i alla grundskolans ämnen. Lärarna måste ta en mer aktiv roll i klassrummet när de lär ut läsning och skrivning, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP) i ett pressmeddelande.

Skolverket får därför i uppgift att ta fram och genomföra en fortbildning av lärare, framför allt på grundskole- och gymnasienivå men även för lärare i förskoleklass. Regeringens utgångspunkt är att Läslyftet, precis som Matematiklyftet, ska bygga på handledning och kollegialt lärande.

Projektet ska pågå till och med 2017/18. För 2014 har omkring 300 miljoner kronor har avsatts i budgeten. Efter ett första testår ska Läslyftet införas på bredare front från läsåret 2015/2016.

– Regeringens satsning på ”Läslyftet” är nödvändigt och angeläget. Det är särskilt viktigt att det är en satsning på fortbildning i just metodik för svensklärare, säger Lärarnas Riksförbund ordförande Bo Jansson i ett pressmeddelande.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm