Riksdagen

Regeringen: obehöriga lärare ska kunna anställas på tre år

Regeringen föreslår nya undantag från leg- och behörighetskrav, för att motverka lärarbristen.

Förslaget innebär att skolor skulle få rätt att under en begränsad tid anställa obehöriga lärare för att undervisa i ämnen där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare, i en försöksverksamhet.

En förutsättning för anställning ska vara att personen har kunskaper i ämnet som motsvarar de som krävs för en lärarexamen i ämnet, och i kombination med jobbet går en kompletterande pedagogisk utbildning för att bli behörig.

– Vi har en stor lärarbrist i dag. Möjligheten till att undervisa under tiden som man går en kompletterande pedagogisk utbildning, i kombination med våra andra reformer, som till exempel lärarlönelyftet, kommer att leda till att vi får fler lärare och ett mer attraktivt yrke. Men bristen på lärare är en stor utmaning och vi måste hela tiden utvärdera våra insatser, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Kommentera