Annons
Peter Fredriksson, Anna Ekström, Johan Carlsson

Regeringen öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Publicerad 7 januari 2021

Relaterat

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka. Folkhälsomyndigheten bedömer fortfarande att lärare inte smittats med covid-19 i större utsträckning än andra yrkesgrupper.

Det blir upp till individuella huvudmän att avgöra huruvida högstadiet ska inleda vårterminen på distans eller på plats i skolan. Det beskedet ger utbildningsminister Anna Ekström (S), Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson på en presskonferens på torsdagen.

Johan Carlsson målar upp en relativt dyster bild av läget.

– Vi ser en fortsatt stor smittspridning i Europa och även i Sverige. Tyvärr är det troligen flera månader bort innan vi ser effekter av vaccinationerna, säger han.

Samtidigt menar han att en skolstängning inte är en bra väg för att minska smittspridningen, utan ska ses som en sista utväg.

– Det har varit en framgångsrik strategi i Sverige att inte stänga skolor, och flera länder har nu också följt efter. Personal som arbetar i skolan har inte diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Även om vi rapporterar om utbrott i grundskolan ser vi inte stora utbrott jämfört med andra arbetsplatser eller hemmamiljöer, säger Johan Carlsson.

Skolstängningar är en sista utväg

Den uppmärksammade debattartikeln i Dagens Nyheter där 30 forskare från bland annat Kungliga Vetenskapsakademin uppmanar Folkhälsomyndigheten och regeringen att låta högstadiet i hela landet jobba på distans ett par veckor i början av terminen menar Johan Carlson är baserad på en feltolkning av myndighetens rapport.

– Relativt sett har skolan fått en större andel utbrott, och det ska i första hand förklaras med att många andra arbetsplatser ju är helt stängda, säger han.

Har forskarna bakom artikeln missförstått er rapport?

– Jag har inte läst den där tidningsinsändaren, jag har bara fått den beskriven. Men de tycks delvis ha förstått vår data fel. Man tittar på antalet utbrott utan att ta med hur många skolor det finns. De internationella studierna säger tydligt att skolstängningar är en sista utväg och vi är inte vid en sista utväg, säger han som svar på Skolvärldens fråga.

Lärarnas arbetsmiljö är en viktig del

Anna Ekström framhåller även hon vikten av att hålla skolan öppen så länge som möjligt. Även nu när man öppnar för huvudmännen att själva avgöra om man ska använda fjärr- och distansundervisning i högstadiet betonar hon att så ska ske först när alla andra möjligheter att uppfylla myndigheternas rekommendationer är uttömda.

– Jag har hela tiden haft inställningen att skolan ska vara öppen i så stor utsträckning som möjligt. Situationen ser olika ut runt om i landet och därför måste besluten tas på plats, säger hon.

Vad gör man för att skydda den personal som nu ska gå tillbaka till att arbeta på plats i skolan?

– Det är svårt att minska trängseln i skolan, inte minst då högstadieelever har en tendens att söka trängsel snarare än undvika den. Det är ett av skälen till att vi nu öppnar möjligheten till distansundervisning som ett sätt att minska trängseln i skolans lokaler. Lärarnas arbetsmiljö är en viktig del av den här frågan och det är viktigt att arbetsmiljöverkets regler följs av våra skolor också under pandemin, säger Anna Ekström.

Efter rapporter om bristande arbetsmiljöarbete från skyddsombud runtom i landet kräver nu Lärarnas Riksförbund åtgärder för att skydda sina medlemmar vid tillbakagången till arbetet.

Man vill bland annat att samtliga skolor ska erbjuda munskydd eller visir till både personal och elever, att maximalt åtta vuxna ska vistas i samma miljö samtidigt, och att varje enskild skola ska göra en riskbedömning tillsammans med fackets skyddsombud innan skolan öppnar.

Kan de här åtgärderna vara något man bör implementera nu när skolan öppnar?

– Mycket av det som Lärarnas Riksförbund kräver står redan i lagstiftningen att det ska finnas. Vi har en stark lagstiftning i Sverige som jag också vet att många skyddsombud har använt sig av, säger Anna Ekström och fortsätter:

– När det gäller det här max åtta personer så ska arbetsgivarna i skolan, precis som alla andra arbetsgivare, undvika den typ av möten där vuxna sitter tillsammans om det inte är absolut nödvändigt. De starka rekommendationer om att man ska kunna jobba hemifrån när det är möjligt gäller ju förstås också i skolans värld.

Jobba hemifrån om det är möjligt

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson lyfter tre områden som han menar är särskilt viktiga den kommande vårterminen:

– Det första är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Många skyddsombud vittnar om att det inte bedrivs ett arbete för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är hög tid att alla arbetsgivare gör det nu.

– Det andra är anpassningar av undervisningsformen och den fysiska miljön. Blanda inte elever från olika grupper, sprid ut eleverna ordentligt, öppna fönsterna efter varje lektion och se till att ventilationen fungerar och är i full gång.

– Slutligen måste man se till att anpassa verksamheten för att minska smittrisken för lärare och annan skolpersonal. Det är bara undervisningen som behöver göras på plats i skolan. Nu bör arbetsgivare också i skolan peka med hela handen och säga: jobba hemifrån om det är möjligt, säger han.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons