fredriksson_ekstrom_carlsson

Peter Fredriksson, Anna Ekström, Johan Carlsson

Skolstart

Regeringen öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka. Folkhälsomyndigheten bedömer fortfarande att lärare inte smittats med covid-19 i större utsträckning än andra yrkesgrupper.

Det blir upp till individuella huvudmän att avgöra huruvida högstadiet ska inleda vårterminen på distans eller på plats i skolan. Det beskedet ger utbildningsminister Anna Ekström (S), Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson på en presskonferens på torsdagen.

Johan Carlsson målar upp en relativt dyster bild av läget.

– Vi ser en fortsatt stor smittspridning i Europa och även i Sverige. Tyvärr är det troligen flera månader bort innan vi ser effekter av vaccinationerna, säger han.

Samtidigt menar han att en skolstängning inte är en bra väg för att minska smittspridningen, utan ska ses som en sista utväg.

– Det har varit en framgångsrik strategi i Sverige att inte stänga skolor, och flera länder har nu också följt efter. Personal som arbetar i skolan har inte diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Även om vi rapporterar om utbrott i grundskolan ser vi inte stora utbrott jämfört med andra arbetsplatser eller hemmamiljöer, säger Johan Carlsson.

Skolstängningar är en sista utväg

Den uppmärksammade debattartikeln i Dagens Nyheter där 30 forskare från bland annat Kungliga Vetenskapsakademin uppmanar Folkhälsomyndigheten och regeringen att låta högstadiet i hela landet jobba på distans ett par veckor i början av terminen menar Johan Carlson är baserad på en feltolkning av myndighetens rapport.

– Relativt sett har skolan fått en större andel utbrott, och det ska i första hand förklaras med att många andra arbetsplatser ju är helt stängda, säger han.

Har forskarna bakom artikeln missförstått er rapport?

– Jag har inte läst den där tidningsinsändaren, jag har bara fått den beskriven. Men de tycks delvis ha förstått vår data fel. Man tittar på antalet utbrott utan att ta med hur många skolor det finns. De internationella studierna säger tydligt att skolstängningar är en sista utväg och vi är inte vid en sista utväg, säger han som svar på Skolvärldens fråga.

Lärarnas arbetsmiljö är en viktig del

Anna Ekström framhåller även hon vikten av att hålla skolan öppen så länge som möjligt. Även nu när man öppnar för huvudmännen att själva avgöra om man ska använda fjärr- och distansundervisning i högstadiet betonar hon att så ska ske först när alla andra möjligheter att uppfylla myndigheternas rekommendationer är uttömda.

– Jag har hela tiden haft inställningen att skolan ska vara öppen i så stor utsträckning som möjligt. Situationen ser olika ut runt om i landet och därför måste besluten tas på plats, säger hon.

Vad gör man för att skydda den personal som nu ska gå tillbaka till att arbeta på plats i skolan?

– Det är svårt att minska trängseln i skolan, inte minst då högstadieelever har en tendens att söka trängsel snarare än undvika den. Det är ett av skälen till att vi nu öppnar möjligheten till distansundervisning som ett sätt att minska trängseln i skolans lokaler. Lärarnas arbetsmiljö är en viktig del av den här frågan och det är viktigt att arbetsmiljöverkets regler följs av våra skolor också under pandemin, säger Anna Ekström.

Efter rapporter om bristande arbetsmiljöarbete från skyddsombud runtom i landet kräver nu Lärarnas Riksförbund åtgärder för att skydda sina medlemmar vid tillbakagången till arbetet.

Man vill bland annat att samtliga skolor ska erbjuda munskydd eller visir till både personal och elever, att maximalt åtta vuxna ska vistas i samma miljö samtidigt, och att varje enskild skola ska göra en riskbedömning tillsammans med fackets skyddsombud innan skolan öppnar.

Kan de här åtgärderna vara något man bör implementera nu när skolan öppnar?

– Mycket av det som Lärarnas Riksförbund kräver står redan i lagstiftningen att det ska finnas. Vi har en stark lagstiftning i Sverige som jag också vet att många skyddsombud har använt sig av, säger Anna Ekström och fortsätter:

– När det gäller det här max åtta personer så ska arbetsgivarna i skolan, precis som alla andra arbetsgivare, undvika den typ av möten där vuxna sitter tillsammans om det inte är absolut nödvändigt. De starka rekommendationer om att man ska kunna jobba hemifrån när det är möjligt gäller ju förstås också i skolans värld.

Jobba hemifrån om det är möjligt

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson lyfter tre områden som han menar är särskilt viktiga den kommande vårterminen:

– Det första är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Många skyddsombud vittnar om att det inte bedrivs ett arbete för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är hög tid att alla arbetsgivare gör det nu.

– Det andra är anpassningar av undervisningsformen och den fysiska miljön. Blanda inte elever från olika grupper, sprid ut eleverna ordentligt, öppna fönsterna efter varje lektion och se till att ventilationen fungerar och är i full gång.

– Slutligen måste man se till att anpassa verksamheten för att minska smittrisken för lärare och annan skolpersonal. Det är bara undervisningen som behöver göras på plats i skolan. Nu bör arbetsgivare också i skolan peka med hela handen och säga: jobba hemifrån om det är möjligt, säger han.

Kommentera