Liknar (S)

Regeringen satsar också på mindre klasser

Regeringen lägger 2,3 miljarder kronor per år på mindre klasser, fler speciallärare och fler lågstadielärare. ”Lågstadielyftet” är den enskilt största satsningen på skolan i vårbudgeten, skriver Dagens Nyheter.

2 miljarder kronor av de 2,3 miljarder kronorna per år ska vara ett permanent statsbidrag och den andra delen är en satsning på lågstadielärarutbildningen. Kommunerna ska själva kunna bestämma hur pengarna fördelas men de ska gå till minskade klasstorlekar, fler lärare i klassrummet, fler halvklasstimmar eller fler speciallärare. Förslaget kan innebära en minskning med fyra-fem elever per lågstadieklass, uppger Alliansen för Dagens Nyheter.

Socialdemokraterna har vid flera tillfällen också presenterat förslag om minskade klasser i lågstadiet för att vända den negativa resultatutvecklingen. De har hänvisat till IFAU:s studie om att minskade klasser i unga år ger bättre resultat. Samtidigt hävdade nyligen OECD:s Andreas Schleicher i sin snabbanalys av den svenska skolans Pisa-misslyckande att mindre klasser inte är en effektiv lösning på krisen. Han menade istället att pengarna ska läggas på lärarkvalitet.

Kommentera