Skolpolitik

Regeringen satsar på vuxenutbildning

Regeringen vill satsa på ett nytt kunskapslyft genom en utbyggnad av vuxenutbildningarna inom yrkeshögskolan, folkhögskolan och komvux. 

Den 21 september lägger regeringen fram sin budgetproposition för 2016, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. I dag skriver Magdalena Andersson (S), finansminister och Per Bolund (MP), biträdande finansminister, om några av förslagen i den kommande budgeten.

Ett område som regeringen lovar satsa på är skolan. ”Alla människor ska få en bra start i livet då det säkrar Sveriges konkurrenskraft”, skriver de bland annat.

Regeringen föreslår tillsammans med Vänsterpartiet investeringar i kunskap med ett nytt kunskapslyft genom en utbyggnad av vuxenutbildningarna inom yrkeshögskolan, folkhögskolan och komvux.

”Utvecklingen i skolan är allvarlig. Sverige har haft sjunkande kunskapsresultat under flera år och allt för många elever lämnar nian utan behörighet till gymnasiet. Samtidigt har ojämlikheten i skolan ökat. Vi gör därför satsningar för att alla skolor ska vara bra skolor, för att alla elever ska få en ärlig chans och för att fler lärare ska vilja stanna och utvecklas i yrket”, fortsätter de.

Under de närmsta veckorna kommer regeringen presentera konkreta förslag för hur de vill vända resultaten i skolan.

För att finansiera bland annat skolsatsningarna vill de se över inkomstförstärkningar och utgiftsminskningar.

”Fler måste jobba för att vi ska kunna säkra vårt välstånd och stärka människors makt att forma sina egna liv.”

Kommentera