prov1
Debatt

”Regeringen tar inte fusket på allvar”

Debatt Digitala prov och central rättning måste komma på plats snarast möjligt för att vi ska komma tillrätta med fusket på de nationella proven, skriver Camilla Waltersson Grönvall, (M) utbildningspolitisk talesperson.

Vi kunde under veckan ta del av Uppdrag gransknings inslag med uppgifter från Lärarnas Riksförbund om nationella proven i Sverige. I granskningen uppger nio procent av lärarna att det förekommer fusk vid nationella proven på de skolor där de jobbar. Dessutom framkommer det att vissa lärare bidragit till fusket på olika sätt. Att det fuskas med de nationella proven är tyvärr någonting som vi har känt till länge. De senaste åren har det rapporterats i media om misstänkt fusk och om prov som måste göras om. Fusket är helt oacceptabelt och måste få ett slut.

För att komma till rätta med fusket på de nationella proven så föreslår vi moderater att proven digitaliseras och rättas centralt. Vi menar att digitaliserade prov som släpps till skolorna precis innan, eller på, provtillfället gör det mycket svårare för elever och andra att fuska överhuvudtaget. Dessutom anser vi att man bör se möjligheten så att proven genomföras vid exakt samma tidpunkt på alla skolor över hela landet. Detta är inte på några sätt en komplicerad åtgärd och därför ska vi inte vänta. 

Uppdrag granskning framhåller att vissa lärare känner sig pressade från kollegor, rektorer och föräldrar att ge eleverna högre betyg och att detta är en anledning till att vissa lärare hjälper eleverna på ett sätt som är otillåtet. Om en lärare känner sig pressad så måste denna person använda relevanta kanaler för att komma till rätta med problemet. Det måste vara helt glasklart att en lärare, på grund av press och påtryckningar, inte ska hjälpa eleverna att fuska. Vi måste dock framhålla att kritiken mot lärare gäller endast ett fåtal och att en stor majoritet följer reglerna.

Problemet är att vi har en regering som inte tar det återkommande fusket på allvar. Svaret från vår utbildningsminister, Gustav Fridolin, är att digitala prov kommer att dröja till 2022. Det är för sent. Digitala prov och central rättning måste komma på plats snarast möjligt. Dessutom anser vi att Skolverket ska kunna fatta beslut om att proven ska genomföras vid exakt samma tidpunkt på alla skolor över hela landet. Moderaterna anser också att provens skriftliga och muntliga delar bör kunna sambedömas av lärarna i högre utsträckning än vad som görs idag.

Fusket på våra skolor måste få ett omedelbart slut. Detta kräver konkreta förslag och regeringen verkar inte ta problemet på allvar. Det är dessutom mycket oroväckande att fusket verkar komma som en nyhet för Anna Ekström och regeringen. Istället för att uppröras över ett känt problem, som knappast kan vara en nyhet för ministern, borde Anna Ekström fokusera på att tidigarelägga digitaliserade prov och extern rättning. Detta är förslag som vi länge drivit och krävt. 

Camilla Waltersson Grönvall, (M) utbildningspolitisk talesperson

Kommentera