Annons
"I 30 år har vi grälat om huruvida skolan borde förstatligas eller inte", säger utbildningsminister Anna Ekström (S). Bilden är ett montage. Foto: Magnus Glans, Shutterstock.com

Regeringen tillsätter utredning om förstatligande av skolan

Publicerad 22 december 2020

Fakta

Förutsättningar för ett förstatligande

Läs mer om utredningen på regeringens hemsida. 

Relaterat

Frågan om att förstatliga skolan har debatterats år ut och år in. Nu tillsätter regeringen och samarbetspartierna en utredning om vad ett statligt huvudmannaskap skulle få för effekter.
– En stor och viktig utredning, säger utbildningminister Anna Ekström (S) till Skolvärlden.

Regeringen och samarbetspartierna tillsätter på tisdagen en utredning om hur ett förstatligande av den kommunala skolan kan gå till. Beskedet kommer 31 år efter att en knapp majoritet i riksdagen röstade för att kommunalisera skolan, trots protester och lärarstrejk.

– Sedan 1800-talet har vi haft ett delat ansvarstagande för skolan mellan staten och kommunerna, och i 30 år har vi grälat om huruvida skolan borde förstatligas eller inte. Därför ser jag framemot den här utredningen och tycker att det är väldigt bra att vi nu får en ordentlig genomgång av vad ett förstatligande faktiskt skulle innebära, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Utredningen omfatta samtliga skolformer utom förskolan och den kommunala vuxenutbildningen, och kommer att genomföras att Thomas Persson. Han är generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, legitimerad lärare och har tidigare varit chef för utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Anna Ekström (S).–  Det här är en stor och viktig utredning. Jag tycker att det är väldigt bra att Thomas Persson både har arbetat i en statlig och kommunal verksamhet. Det är väldigt viktigt att kunna mycket om både kommunal och statlig styrning i det här uppdraget. Dessutom kan han skolan utan och innan, säger Anna Ekström.

Tanken är att den särskilda utredaren ska föreslå hur staten kan ta över ansvaret för de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän, samt ge förslag på hur en myndighetsorganisation för den statliga skolan kan se ut.

I uppdraget ingår bland annat att:

• Föreslå hur staten kan ta över arbetsgivarskapet för lärare och skolledare och eventuellt övriga yrkesgrupper i de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän.

• Föreslå en finansieringsmodell där staten ansvarar för finansieringen av skolan.

• Föreslå hur staten kan ta över ansvaret för ledning av utbildningen och den dagliga driften i de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän.

• Analysera konsekvenserna för bland annat det kommunala självstyret, möjligheter till anpassning utifrån lokala behov och förutsättningar samt möjligheter till ansvarsutkrävande.

Den aktuella utredningen ska däremot inte lägga fram konkreta lagförslag som kan ligga till grund för en proposition för riksdagen. Det är i linje med januariavtalet där Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna kommit överens om att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan.

– Januaripartierna är överens om att ta fram ett beslutsunderlag om vad ett statligt huvudmannaskap skulle innebära, men vad det sedan ska leda till är en senare fråga, säger Anna Ekström.

Frågan om att förstatliga skolan är omdebatterad och ståndpunkter mellan partierna skiljer sig åt.

Det parti som starkast drivit på för ett förstatligande är Liberalerna, vars partiledaren Nyamko Sabuni säger att staten bör ta över skolan för att de ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna är för stora.

Nyamko Sabuni (L).– Det har lett till stora problem med likvärdigheten och att kvaliteten i undervisningen varierar så mycket beroende på vilken kommun barnen bor i, om det är ute på landsbygden där det är glest med barn eller om det är förorten med många nyanlända, säger Nyamko Sabuni till Dagens Nyheter.

Även Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad, som det senaste året förhandlat utredningsdirektiv med regeringen, välkomnar utredningen. 

– Ett så viktigt steg i vår riktning har vi inte tagit sedan S kommunaliserade skolan 1989.

Hans förhoppning nu är att förslaget om förstatligande ska stödjas av flera partier.

– Nu när både lärarna, rektorerna, allmänheten och lärarfacken stödjer Liberalernas krav, är vår förhoppning att vi så småningom kan få stöd av fler partier. Skolan är en nationell angelägenhet och vi måste komma ifrån dagens dubbelkommando, säger han.

Vad gäller Socialdemokraterna uppger Anna Ekström att partiet är för en ökad statlig finansiering av skolan. 

–  Det är vi för att vi har så stora problem med likvärdigheten i svensk skola och för att vi ser att det är så olika hur mycket pengar skolan får i olika delar av landet, säger hon.

Samtidigt vill Socialdemokraterna, likt Moderaterna, inväntar resultatet av utredningen innan de säger ja eller nej till ett förstatligande. 

Om dagens kommunala skolor skulle ingå i ett statligt huvudmannaskap kommer det att påverka friskolorna. I uppdraget ingår därför även att analysera och föreslå hur fristående skolor kan inrymmas i ett system med statligt huvudmannaskap för skolan. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons