anna_ekstrom_0

”I 30 år har vi grälat om huruvida skolan borde förstatligas eller inte”, säger utbildningsminister Anna Ekström (S). Bilden är ett montage.

| Foto: Magnus Glans, Shutterstock.com
Skolsystemet

Regeringen tillsätter utredning om förstatligande av skolan

Frågan om att förstatliga skolan har debatterats år ut och år in. Nu tillsätter regeringen och samarbetspartierna en utredning om vad ett statligt huvudmannaskap skulle få för effekter.
– En stor och viktig utredning, säger utbildningminister Anna Ekström (S) till Skolvärlden.

Förutsättningar för ett förstatligande

Läs mer om utredningen på regeringens hemsida. 

Regeringen och samarbetspartierna tillsätter på tisdagen en utredning om hur ett förstatligande av den kommunala skolan kan gå till. Beskedet kommer 31 år efter att en knapp majoritet i riksdagen röstade för att kommunalisera skolan, trots protester och lärarstrejk.

– Sedan 1800-talet har vi haft ett delat ansvarstagande för skolan mellan staten och kommunerna, och i 30 år har vi grälat om huruvida skolan borde förstatligas eller inte. Därför ser jag framemot den här utredningen och tycker att det är väldigt bra att vi nu får en ordentlig genomgång av vad ett förstatligande faktiskt skulle innebära, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Utredningen omfatta samtliga skolformer utom förskolan och den kommunala vuxenutbildningen, och kommer att genomföras att Thomas Persson. Han är generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, legitimerad lärare och har tidigare varit chef för utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Anna Ekström (S).
Anna Ekström (S). | Foto: Kristian Pohl

–  Det här är en stor och viktig utredning. Jag tycker att det är väldigt bra att Thomas Persson både har arbetat i en statlig och kommunal verksamhet. Det är väldigt viktigt att kunna mycket om både kommunal och statlig styrning i det här uppdraget. Dessutom kan han skolan utan och innan, säger Anna Ekström.

Tanken är att den särskilda utredaren ska föreslå hur staten kan ta över ansvaret för de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän, samt ge förslag på hur en myndighetsorganisation för den statliga skolan kan se ut.

I uppdraget ingår bland annat att:

• Föreslå hur staten kan ta över arbetsgivarskapet för lärare och skolledare och eventuellt övriga yrkesgrupper i de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän.

• Föreslå en finansieringsmodell där staten ansvarar för finansieringen av skolan.

• Föreslå hur staten kan ta över ansvaret för ledning av utbildningen och den dagliga driften i de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän.

• Analysera konsekvenserna för bland annat det kommunala självstyret, möjligheter till anpassning utifrån lokala behov och förutsättningar samt möjligheter till ansvarsutkrävande.

Den aktuella utredningen ska däremot inte lägga fram konkreta lagförslag som kan ligga till grund för en proposition för riksdagen. Det är i linje med januariavtalet där Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna kommit överens om att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan.

– Januaripartierna är överens om att ta fram ett beslutsunderlag om vad ett statligt huvudmannaskap skulle innebära, men vad det sedan ska leda till är en senare fråga, säger Anna Ekström.

Frågan om att förstatliga skolan är omdebatterad och ståndpunkter mellan partierna skiljer sig åt.

Det parti som starkast drivit på för ett förstatligande är Liberalerna, vars partiledaren Nyamko Sabuni säger att staten bör ta över skolan för att de ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna är för stora.

Nyamko Sabuni (L).
Nyamko Sabuni (L). | Foto: Magnus Fröderberg

– Det har lett till stora problem med likvärdigheten och att kvaliteten i undervisningen varierar så mycket beroende på vilken kommun barnen bor i, om det är ute på landsbygden där det är glest med barn eller om det är förorten med många nyanlända, säger Nyamko Sabuni till Dagens Nyheter.

Även Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad, som det senaste året förhandlat utredningsdirektiv med regeringen, välkomnar utredningen. 

– Ett så viktigt steg i vår riktning har vi inte tagit sedan S kommunaliserade skolan 1989.

Hans förhoppning nu är att förslaget om förstatligande ska stödjas av flera partier.

– Nu när både lärarna, rektorerna, allmänheten och lärarfacken stödjer Liberalernas krav, är vår förhoppning att vi så småningom kan få stöd av fler partier. Skolan är en nationell angelägenhet och vi måste komma ifrån dagens dubbelkommando, säger han.

Vad gäller Socialdemokraterna uppger Anna Ekström att partiet är för en ökad statlig finansiering av skolan. 

–  Det är vi för att vi har så stora problem med likvärdigheten i svensk skola och för att vi ser att det är så olika hur mycket pengar skolan får i olika delar av landet, säger hon.

Samtidigt vill Socialdemokraterna, likt Moderaterna, inväntar resultatet av utredningen innan de säger ja eller nej till ett förstatligande. 

Om dagens kommunala skolor skulle ingå i ett statligt huvudmannaskap kommer det att påverka friskolorna. I uppdraget ingår därför även att analysera och föreslå hur fristående skolor kan inrymmas i ett system med statligt huvudmannaskap för skolan. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Kommentera