Riksdagen

Regeringen vill minska detaljstyrningen av Skolverket

I sin budgetproposition för 2017 föreslår regeringen förändringar i styrningen av Skolverket. Större frihet att anpassa verksamheten ska ge en effektivare myndighet.

– Skolverket får större utrymme att bättre anpassa verksamheten efter verkligheten, och kan på ett mer effektivt sätt använda medlen utifrån egen kunskap och löpande kontakter med skolhuvudmännen. Då får fler skolor det stöd man behöver. I slutändan är det en vinst för eleverna, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Skolverket har tidigare framfört att sättet som medel styrs är ett hinder för en effektiv verksamhet, och statskontorets översyn av myndigheten visade på ett behov av att minska detaljnivån i styrningen. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 att merparten av de anslag som Skolverket ansvarar för, totalt mer än 400 miljoner kronor, ska samlas på myndighetens förvaltningsanslag. Samtidigt ska styrningen anpassas och bli mer lik styrningen av andra statliga myndigheter.

– Trots att Skolverket själva efterfrågade en förändring agerade inte den förra regeringen. Jag gav därför Statskontoret i uppdrag att utreda hur styrningen kunde förbättras och nu agerar vi utifrån deras slutsatser. Mindre detaljstyrning ger Skolverket bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag, säger Gustav Fridolin.

Kommentera