sarbegavade-5
Foto: Kalle Assbring
Individualisering

Regeringen vill stötta särbegåvade elever

Alla elever ska få förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i skolan, men många särskilt begåvade elever får inte tillräckliga utmaningar. Regeringen har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att stödja skolors arbete med dessa elever.

Långt ifrån alla elever med särskilt begåvning upptäcks och än färre får den stimulans och det stöd som de behöver för att nå sin fulla potential i skolan. Det kan i sin tur medföra att de här eleverna inte trivs i skolan och till och med misslyckas i skolarbetet på sikt.

Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att ta fram särskilt stödmaterial för undervisning och arbete med särskilt begåvade elever i grundskola och gymnasium.

– Alla elever ska stöttas och pushas att nå så långt det bara går i skolan, säger utbildningsminister Jan Björklund i ett pressmeddelande.

Skolvärlden har i flera tidigare artiklar tagit upp situationen i skolan för särskilt begåvade elever och hur lärare och skola kan arbeta för att de ska må bättre och nå ännu längre i skolarbetet.

Kommentera