Kompetensutveckling

Regeringens nya förslag: Karriärtrappa för lärare

karriartrappa_lina

”Vi ska kompetensutveckla och tydliggöra lärarutvecklingen. Att det finns en möjlighet för karriärutväxling”, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S)  om det föreslagna professionsprogrammet.

| Foto: Shutterstock/Magnus Glans

Regeringen föreslår ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare.
– Lärare ska ha det bra på jobbet och då ska det finnas en naturlig utveckling, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) till Skolvärlden.

Regeringen vill lagstifta om ett nationellt professionsprogram för lärare, förskollärare och rektorer. En nationell struktur för kompetensutveckling ska säkerställa ett strukturerat utbud av kompetensutveckling som håller hög kvalitet genom yrkeslivet.

– Det här var något som upptog en stor del av Skolkommissionens slutbetänkande. Lärarfacken och Sveriges Skolledarförbund har länge påtalat att vi borde ha ett professionsprogram, vilket flera andra länder redan har. Jag tycker vi har haft väldigt bra input från dem hela vägen och jag är glad att vi nu kan skrida till verket, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Högre kunskapsresultat

Syftet med professionsprogrammet är att stärka skola och förskola, att Sverige får fler lärare och förskollärare, att skapa förutsättningar för högre kunskapsresultat, och att motverka skolsegregationens konsekvenser.

– Det är viktigt att lärar- och rektorsprofessionen får en tydlig plattform och röst in till politiken. Vi ska kompetensutveckla och tydliggöra lärarutvecklingen. Att det finns en möjlighet för karriärutväxling.

Ser du en trappa framför dig, att lärare kan göra karriär utan att sikta mot en rektorstjänst?

– Absolut. Lärarfacken har klargjort att många fler skulle stanna i yrket om man såg en progression och att det faktiskt ska vara stimulerande att fortsätta på de här stegen. Vi tycker att det är viktigt att lärar- och rektorsprofessionen får bestämma hur stegen definieras. Vad är kvalitet? Vad är erfarenhet?

Olika meriteringsnivåer

Professionsprogrammet ska omfatta ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och förskollärare. För lärare innebär det en möjlighet att hos Skolverket ansöka om en viss meriteringsnivå. Skolverket beslutar därefter om villkoren uppfylls, och om meriteringsnivå. Legitimationen är ett första steg in i professionen. Därefter finns olika meriteringsnivåer. För en av dessa kommer examen på forskarnivå krävas.

– Förutom att du kan visa vilka kunskaper du har handlar det om kompetensutveckling. Vad är nästa steg och vilka kunskaper krävs för att jag ska nå dit? Det är även viktigt för arbetsgivare att veta vad personalen behöver. Vi har många arbetsgivare på skolans område, det är 290 kommuner och väldigt många fristående arbetsgivare. Det här är ett sätt att binda ihop lärarprofessionens utveckling.

”Ska se en progression”

Skolministern hoppas att professionsprogrammet ska öka läraryrkets attraktivitet. Hon säger att den som utbildat sig och lagt ner många år på sin utbildning ska kunna se en progression i sitt professionsutövande.

– Sedan är arbetsmiljö och lön också självklarheter och även där måste vi jobba mycket de närmaste åren.

Hur mycket pengar avsätts?

– Totalt handlar det om 234,5 miljoner kronor från 2023 och framåt. Vad som är viktigt att nämna är att det här inte är ett kortsiktigt projekt utan det ska finnas och hålla ihop Sveriges lärarkår.

Regeringen föreslår att lagförslagen träder i kraft den 1 juli 2024.