Annons
”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler. Foto: Shutterstock

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Publicerad 11 januari 2021

Debatt ”Vill samhället på allvar ha tillbaka en skola som präglas av välutbildade lärare, kunskapsförmedlande lektioner och strukturerad respons till eleverna, så måste lärare ges rimlig tid för detta”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Under pandemiåret har vi väl alla fått klart för oss att det är den professionella omsorgs- och sjukvårdspersonalen såsom sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, laborationspersonal m.fl. som värnat om och tagit hand om våra sjuka. Det är inte mellanchefer, konsulter och inspektörer som räddat oss. Det har även tydliggjorts att åratal av effektiviseringar och vinstjakt i vård- och omsorgssektorn knappast skapat en bättre krisberedskap. Pressad personal och knappa resurser kanske fungerar en tid men håller inte i längden. När pandemin svept in över landet så har det blivit uppenbart att en genomgripande förändring kommer att krävas om kärnverksamhet av god kvalitet ska kunna levereras i framtiden.

Parallellen till skolvärlden är slående. Ovanstående beskrivning av rationaliseringar och marknadstänkande har under en längre tid skapat en problematisk situation även för skolorna i Sverige. Det har satsats på mellanchefer, marknadsförare, inspektörer och inspirationsföreläsare. Det är dock inte dessa som undervisar eleverna.

Vi lärare är nyckelspelarna i skolan. Vi behöver vara välutbildade. Vi behöver älska våra ämnen och brinna av iver för att sprida kunskap. Vi behöver fortlöpande få tid att planera bra lektioner för just den elevgrupp vi undervisar och vi behöver tid för att följa upp det arbete våra elever utför.

Detta behöver vi göra för att försvara vår profession och värna skolan.

På 90-talet genomgick läraryrket en rad förändringar. En av dessa var att den så kallade ”usken” togs bort. Lärares undervisningstid var ej reglerad längre. Undervisningstid blev en ickefråga, en aspekt som sällan diskuterades inom skolan. Det här har fått kännbara följder. Vinstdrivna skolor talar öppet om att det är pressade personalkostnader som generar vinst. Lärare går ner i tid för att orka med arbetsbördan, vilket i realiteten är en reallönesänkning!

Vi som har rimliga arbetsvillkor måste hjälpa till att stävja den rovdrift som drabbar kollegor inom vinstdrivna verksamheter. Detta behöver vi göra för att försvara vår profession och värna skolan.

Låt oss räkna lite på hur det kan se ut inom privat sektor. Lärare vid en vanlig privat SFI-enhet kan till exempel ha en undervisningstid på 29 h per 40 h-vecka. Lägg nu på veckans möten, administration, rättning och dokumentation av det inom SFI ofta återkommande nationella provet, samverkan med andra lärare samt eventuell kompetensutveckling. Det blir inte mycket tid kvar till planering och efterarbete för de grupper läraren har. Ändå finns reglerad undervisningstid ej med som kvalitetskriterier vid upphandlingar! Är det acceptabelt att läraryrket fråntas planerings- och efterarbete? Tror någon att det leder till högre kvalitet? Är inte detta en avprofessionalisering av skolan?

Vill samhället på allvar ha tillbaka en skola som präglas av välutbildade lärare, kunskapsförmedlande lektioner och strukturerad respons till eleverna, så måste lärare ges rimlig tid för detta. Visst kan det få finnas olika driftsformer men pengar avsedda för skolverksamhet ska gå till att ge lärare utrymme att skapa kvalitetssäkrad undervisning, inte till månglare.

Nu behöver LR stå upp för att hela lärarkollektivets undervisningstid regleras. Kopplingen mellan undervisningstid och kvalitet måste tydliggöras. Usken måste dammas av och återinföras. Om inte usken känns politiskt gångbar, så bör vi kräva att den blir det. Läraryrket kan variera kraftigt från förskola till vuxenutbildning. Lärarrollen kan se olika ut men det finns grundläggande, avgörande gemensamma uppgifter. Vi undervisar. Vi bär våra elever i våra hjärtan och tankar när vi planerar för deras lärande och utveckling. Vi engagerar oss och vi följer upp. Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har.

Birgitta Hultkrantz-Bremler, legitimerad lärare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons