lararbrist_0
Arbetsmiljö

Rekordstor vikariebrist tär på lärarna i grundskolan

Ökad stress och tyngre arbetsbörda. Folkhälsomyndighetens rekommendationer har resulterat i en akut vikariebrist som sliter på lärarna i Göteborgs grundskolor.  
– Man hinner inte släcka elden utan det blir nödlösning på nödlösning, säger Henrik Ahlbom Persson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

I normala fall behövs runt 350 lärarvikarier varje dag i Göteborgs grundskolor. Men den 7 september ökade behovet kraftigt. Plötsligt behövdes 500 vikarier och SVT Nyheter Väst rapporterade att vikariebristen i stadens grundskolor aldrig har varit så stor som nu.

Henrik Ahlbom Persson, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Göteborg, beskriver läget som allvarligt. 

– Flera av våra medlemmar har berättat att de blir nästintill beordrade att gå in och täcka upp. Framförallt på låg- och mellanstadiet, där det inte går att ställa in lektioner på samma sätt som på högstadiet, så får klasslärarna gå in och undervisa i flera ämnen, säger Henrik Ahlbom Persson till Skolvärlden.

Han vittnar om hur bristen på vikarier har resulterat i en ökad press på de befintliga lärarna, och varnar för att sjukskrivningarna riskerar att öka.

– Den ökade stressen och tyngre arbetsbörda kommer göra att allt fler blir trötta och på sikt sjuka. Många lärare hinner inte med planeringsarbetet på den reglerade arbetstiden utan sitter på kvällarna istället. De använder därför mycket mer förtroendetid än vad de ska eftersom de inte får förutsättningarna att göra för- och efter arbete utan bara får vara i elevgrupper hela tiden.

Hur länge tror du att lärarna orkar upprätthålla det här?

– Det är olika från person till person. Vissa kommer att orka hela vägen medan andra inte kommer orka mer än ett par dagar.

Vilka åtgärder behövs?

 – Det handlar om att ge förutsättningar och se över vilka möjligheter som finns. Här skiljer det sig naturligtvis mycket åt på de olika stadierna. Men det borde vara självklart att lärarna får betalt för allt extra arbete de behöver göra. En lösning för att se till att lärare inte blir sjuka, och att vikariefrågan kan lättas, kan vara att se över när en lärare faktiskt behöver vara i skolan och vilka arbetsuppgifter som lika gärna går att göra på annan plats, säger Henrik Ahlbom Persson.

Anledningen till att den rådande vikariebristen är enligt Larisa Muslijovic, chef för grundskoleförvaltningens bemanningsenhet, de rekommendationer som har utfärdats för att begränsa spridningen av coronaviruset.

– Att både lärare och vikarier ska stanna hemma vid minsta lilla symtom har gjort att behovet ökat så snabbt, säger hon.

Jämfört med föregående vecka har situationen förbättrats en aning. I dag behövs runt 400 vikarier, istället för 500, och antalet avslag har minskat.

Men det betyder inte att rekryteringen kan avslutas. Larisa Muslijovic tror snarare att behovet av lärarvikarier kommer fortsätta vara stort så länge Folkhälsomyndigheternas rekommendationer gäller.

– Rekryterings- och bemanningsenheten arbetar för fullt för att ta in nya vikarier men rekryteringen tar sin tid. Vi måste intervjua alla nya individer för att säkerställa kvalitén och vi måste även vänta på utdrag ur belastningsregistret. 

Kommentera