Granskning

Rektorer följer inte offentlighetsprincipen

Var fjärde skola bryter mot lagen. Det skriver Scoop som har granskat offentlighetsprincipen i skolan.

Scoop, en tidskrift för grävande journalistik, har granskat hur 50 högstadieskolor runt om i landet följer offentlighetsprinciper. Tidningen begärde ut rektorernas diarielista på inkommande post. I 13 fall bröt skolorna mot offentlighetsprincipen.

Tidningen skriver att det finns två skäl till att rektorerna bryter mot lagen om att lämna ut allmänna handlingar. Dels handlar det om att rektorn helt inte känt till hur offentlighetsprincipen fungerar. Och dels handlar det om att rektorerna inte prioriterat begäran om att få se en allmän handling, trots att lagen föreskriver att man ska agera skyndsamt vid en sådan begäran. 

Flera av dem som inte lämnade ut handlingarna säger att det berodde på tidsbrist, och hänvisar till betygsättning och annat. Tidningen påpekar också att det är få av skolorna som överhuvudtaget för ett diarium som allmänheten enkelt kan ta del av, trots att de är skyldiga till detta enligt lag.

I artikeln intervjus också Albert Jonsson, byråchef på Justitieombudsmannen (JO), som påpekar att en kommunal skola har samma skyldigheter som alla andra myndigheter när det gäller att diarieföra post som inkommit.

– Om det är post som enligt lagen ska diarieföras så spelar det ingen roll vilken slags inrättning det är, om det är en skola. Det är ju regelstyrt, säger han till tidningen. 
Begäran om allmän handling skickades via mejl och reporten uppgav inte att hen var journalist.

 

Kommentera