Göteborg

Rektorer larmar efter sparkrav

Rektorer och förskolechefer i Askim-Frölunda-Högsbo menar att nya sparbeting gör att de inte kan leva upp till skollagens krav. Nu befarar de att elever med särskilda behov kommer att drabbas.

När stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg kom med besked om ytterligare besparingar på skolområdet var måttet rågat. Samtliga rektorer och förskolechefer i Askim-Frölunda-Högsbo har nu undertecknat ett brev till stadsdelsnämnden där de i skarpa ordalag protesterar mot besparingarna. Det rapporter Göteborgs-Posten.

En av rektorerna, Maria Vidlund, säger till tidningen att den utlösande faktorn var att de fick information om att politikerna ville minska skolbudgeten med en procent. Redan idag vänder de på varje krona, säger hon.

– Vi har svårt att uppfylla skollagens krav. Situationen har blivit värre under de senaste fyra åren då resurserna till skolan minskat i snabb takt.

Särkilt de barn som behöver särskilt stöd och extra anpassningar kommer att drabbas, befarar skolledarna. Samtliga barn kommer att drabbas av stora barn- och elevgrupper. En annan grupp rektorerna nämner i sitt brev är nyanlända elever. ”De kommer varken att bli kartlagda eller få stöd på sitt modersmål. I stället kommer de att få sitta i klassrum med 30 andra barn, i bästa fall med en Ipad eller en dator med ett översättningsprogram”

Enligt Göteborgs-Posten har rektorernas brev haft effekt. Vid ett extrainsatt möte i tisdags beslutade politikerna i stadsdelsnämnden att justera ner sparbetinget med 15 miljoner kronor. Enligt ordföranden i stadsdelsnämnden, Camilla Widman (S), var dock inte mötet föranlett av rektorernas brev. Men politikerna ser en risk för att ytterligare besparingar kan leda till fler sjukskrivningar.

– Vi i stadsdelsnämnden delar oron över de stora barngrupperna, men tyvärr har vi inte haft tillräckligt med resurser för att göra något åt det, säger Camilla Widman till tidningen.

Nu hoppas Camilla Widman att den rödgrönrosa kommunledningen i Göteborgs stad kommer att avsätta mer pengar till skola och förskola i den budget som presenteras i morgon tisdag.

– Men vi väntar också på nationella beslut om ökade resurser till kommunerna. Allt hänger ihop. 

Kommentera