hamid_zafar
Anmälningar

”Rektorer måste backa upp lärare som anmäls”

Det råder en kränkthetskultur i skolan som urholkar lärarens auktoritet – och myndigheterna driver på, menar Hamid Zafar.
– Varje gång en kommun betalar skadestånd istället för att sätta sig emot beslutet från Barn- och elevombudet är det ett slag mot lärarens profession.

Hamid Zafar är numera utbildningschef för Mullsjö kommun, men blev tidigare i år utsedd till Årets svensk för sina insatser som rektor. I en debattartikel i Dagens Nyheter lyfter han, tillsammans med skoldebattören Isak Skogstad, problematiken med vad han kallar för en kränkthetskultur i den svenska skolan.

– Idag har vi flera fall där lärare gått emellan och försökt avyttra störande moment, men så har det resulterat i anmälningar till Barn- och elevombudet för kränkande behandling. Det menar vi skapar en otrygghet i lärarkåren kring vilka befogenheter man egentligen har och gör att man avstår från att ingripa, säger Hamid Zafar.

Enligt Skolvärldens enkät har var femte lärare någon gång tvekat att ingripa vid bråk mellan elever av rädsla för att själv bli anmäld. 

Vad ligger till grund för den här ”kränkthetskulturen”, där lärare är rädda för att bli anmälda, tror du?

– Det beror givetvis på en rad orsaker, men en del är tidsandan. Idag är det mycket som utgår från individens rätt i samhället och Barn- och elevombudet är ett tydligt exempel på ett sådant individperspektiv. Problemet blir att jag tycker att vi ofta missar gruppens rättigheter.

Individfokuset påverkar därmed ordningen, menar Hamid Zafar.

– Om en elev stör i ett klassrum och en lärare tvingas ingripa så kan man ju också resonera att den elev som skapar oro i klassrummet underminerar övriga elevers rätt till studiero och trygghet. Det tycker jag är ett perspektiv som vi många gånger glömmer bort – de övriga elevernas rätt till utbildning.

Han menar att ordningsfrågorna i skolan är en av de stora utmaningarna framöver.

– Vi vet att Sverige är ett av de länderna i världen där det förekommer mest sen ankomst, vi vet att Sverige är ett av de länder där de förekommer mest hot och glåpord i klassrummet och i undervisningsmiljön. Där har regeringen ett jättestort ansvar att göra en nationell översyn över hur stöket i skolan har kunnat bli så omfattande. Här menar jag att en del är att se över skolmyndigheternas uppdrag, säger Hamid Zafar.

Men hur ska man förhålla sig till problemet som lärare?

– Ytterst vilar det ett väldigt stort ansvar på rektorerna – de måste vara tydliga med att backa sina lärare när det är uppenbart att läraren inte har gjort något fel utan bara tvingats ingripa för att stävja en orolig situation. Sen ska man som lärare minnas att besluten från Barn- och elevombudet riktar sig till huvudmannen – inte till en enskild person.

Hamid Zafar trycker också på vikten av att huvudmannen inte viker sig:

– Tyvärr tror jag att alltför många kommuner lägger sig platt för beslutet och tänker att 20 000 inte är en särskilt hög kostnad. Men jag är övertygad om att varje gång en kommun lättvindigt betalar ett skadestånd istället för att sätta sig emot ett sådant beslut är det ett stort slag mot lärarens profession.

Kommentera