rektorer_skola_klassrum

Ann-Christine Olsson, rektor och förskolechef på Sörängs skola och Västansjö byskola i Bollnäs, är en av rektorerna bakom det öppna brevet.

Spara på skolan

Rektorer protesterar i öppet brev mot nedskärningar i skolan

Rektorerna i Bollnäs har fått nog av kommunens besparingar på skolan. 
I ett öppet brev till politikerna kräver de ett stopp på nedskärningarna. 
– Det sliter på vår personal som ger järnet varje dag och jobbar med barnen, säger Ann-Christine Olsson.

Skolvärlden har tidigare skrivit om hur kommuner runt om i Sverige skär i anslagen till skolan. Över hela landet upprörs och protesterar lärare mot nedskärningarna. 

Nu har även rektorerna tröttnat på att kommunerna hårdsparar på skolan. I Bollnäs har rektorerna Ann-Christine Olsson och Helena Olsson skrivit ett öppet brev till politikerna i kommunen där de riktar stark kritik mot att skolbudgeten minskat mitt under pågående läsår.

”Vid årsskiftet beslutade Bollnäs kommun att skära ner på barn- och elevpeng i förskolor och skolor omgående från terminsstart 2019. Det vill säga, mitt i rådande läsår och med några dagars varsel, så minskade Bollnäs kommun vår budget. Tyvärr är det inte första gången det sker, utan det följer en närmast oavbruten trend av minskningen av pengar till förskolor och skolor”, skriver de i brevet.

– Vi tycker att det måste bli ett stopp på det här, för det sliter på vår duktiga personal som ger järnet varje dag och jobbar med barnen. Nu har vi blivit tvungna att dra in på vikarier och övriga inköp, säger Ann-Christine Olsson, som är rektor och förskolechef på Sörängs skola och Västansjö byskola, till Skolvärlden.

Hur har den nya budgeten påverkat skolverksamheten? 

– Det är lägre täthet i personalen eftersom vi inte kan ta in när vi behöver det. Så de befintliga lärarna får ju slita mer, och det är inte bra eftersom de redan har en ganska stor arbetsbelastning i skolans värld, säger hon och fortsätter:  

– Vi har varit noga med att informera skolpersonalen om allting, så att de förstår hur det går till och hur det ser ut i kommunen. De har en stor förståelse för det som händer och varför vi gör som vi gör. 

I fjol låg budgeten på 493 miljoner och nu har den sänkts till 491 miljoner, vilket innebär två miljoner mindre i budgeten för hela skolverksamheten i Bollnäs, berättar Ann-Christine Olsson.

– Det låter inte så mycket, men för oss blir det jättemycket. Räkna då också in att man höjer lönerna en viss procent så är det ett stort gap. Den pengen vi har för i år är lägre än den vi hade för 2018.

Vad hoppas ni få fram till skolpolitikerna med det öppna brevet? 

– Jag hoppas att de tar brevet på allvar, att det leder till en diskussion och att de kommer med långsiktiga lösningar – och att nästa gång de ska ta beslut om skolan så kommer det inte vara lika lättvindigt. De måste förstå hur det påverkar oss ute i verksamheterna, säger Ann-Christine Olsson.

Många lärare runt om i landet har höjt sina röster och protesterat. Men det har inte hörts lika mycket från rektorernas sida. Borde fler rektorer protestera mot nedskärningarna, tycker du? 

– Ja, absolut. För att de har ju egentligen chansen att påverka. Alla rektorer som sitter i rektorsgruppen i kommunen träffas ju varje vecka och där har man ju världens möjlighet att påverka. Någonstans måste rektorerna stampa ner foten och stå upp för både barn och personal.

Under onsdagen skriver även Matz Nilsson, förbundsordförande på Sveriges Skolledarförbund, en debattartikel i Göteborgs-Posten om besparingarna som sker i landets kommuner.

”Varför väljer så många huvudmän att spara på skolan när antalet elever stiger? Den oroande utvecklingen mot en debatt grundad på känsloargument snarare än på fakta och intellektuell dialog gör också att bra utbildning för alla blir allt viktigare. Integrationen av de många nya svenskarna kommer att ställa stora krav på våra utbildningsinstitutioner under lång tid framöver. Därför behöver vi satsa, inte spara.”

Han och förbundet vill se ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. 

”Vi menar att elevernas livschanser inte får vara beroende av kommuners eller skolors olika ekonomiska förutsättningar. En återgång till ett system med riktade sektorsbidrag behöver snabbutredas och införas. Staten måste kunna garantera att resurserna räcker till alla barn och elever, oberoende av vilken förskola eller skola de går i”, skriver Matz Nilsson.

Kommentera