Behöriga lärare

Därför annonserar inte rektorn efter behöriga lärare

”Jag behöver ha en så stabil organisation som möjligt”

Mellringeskolan annons

Rektorn Johan Fahlström på Mellringeskolan i Örebro förklarar varför han inte annonserar efter behöriga lärare.

| Foto: Mellringeskolan

På många skolor söker inte rektorer aktivt efter behöriga lärare trots brist på sådana.
– Självklart bör man fortsätta att annonsera efter behöriga lärare tills att man får tag på lämpliga att anställa, säger Pär Boström som är lärare i samhällsorienterande ämnen på Mellringeskolan och biträdande föreningsombud för LR i Örebro.

Hans egen skola är inget undantag. Johan Fahlström, rektor för årskurs 7–9, berättar att det bland skolans lärare finns några som är obehöriga.

– Inför varje läsår annonseras lediga tjänster ut. När jag har fått personalen på plats, vill jag i allmänhet behålla den under hela läsåret. Det gäller även de som är obehöriga. Det är bra för barnen.

Pär Boström, biträdande föreningsombud för LR i Örebro.

Varför fortsätter du inte att annonsera efter behöriga lärare även under hösten?

– För att jag behöver ha en så stabil organisation som möjligt. Jag prioriterar stabiliteten i personalgruppen när jag har behöriga och legitimerade lärare som kan stötta upp.

– Jag har också ett ansvar för den som vill komma hit och göra ett bra jobb även om personen inte är formellt utbildad. Jag vill inte bara säga upp den.

Johan Fahlström berättar att han inte har ekonomiska möjligheter att, om han mitt i terminen skulle få tag på en behörig lärare, behålla en obehörig som en extra resurs samtidigt som han anställde en behörig.

– Men det vore fantastiskt att kunna växla in lärare.

”Allt annat är ett brott mot skollagens intentioner”

Pär Boström är mycket kritisk till hur många skolor och rektorer agerar.

– Självklart bör man fortsätta att leta och annonsera tills man får tag på rätt antal legitimerade och behöriga lärare. Allt annat är ett brott mot skollagens intentioner och bidrar till att likvärdigheten i skolan minskar. Alla elever har rätt att utbildas av behöriga och legitimerade lärare.

– Jag tycker att det är hög tid att Skolinspektionen granskar hur skolhuvudmännen agerar på det här området och i vilken utsträckning de följer bestämmelserna istället för att manipulera dem.

Pär Boström säger att han vet flera exempel på hur rektorer valt att anställa obehöriga trots att det fanns behöriga sökanden till tjänsterna och på hur obehöriga som rektorerna gillar återkommande omförordnas istället för att tjänsterna utannonseras.

– Får behöriga sökande inte veta att tjänsten de sökt tillsatts, eller när det skedde, kan de dessutom inte besvära sig över tillsättningen.

– Jag tycker att det är mycket märkligt hur det går till på en del håll. Det är ett trixande.

Varför gör man så?

– Det finns säkert flera olika skäl. Men ett är ekonomiskt. Obehöriga är i allmänhet billigare att anställa än behöriga och legitimerade lärare.

Kommentera