Lärarmorden

Rektorn om mördade lärarna: ”Ligger en enorm sorg under ytan”

Fredrik Hemmensjö faksimil

Ett knappt år efter lärarmorden på Malmö Latinskola hoppas rektor Fredrik Hemmensjö på en lagändring som kan underlätta våldsförebyggande arbete i framtiden.

Rektorn på Malmö Latinskola berättar om stämningen på skolan ett knappt år efter dubbelmordet på två av skolans lärare. Nu hoppas han på en lagändring som kan underlätta våldsförebyggande arbete i framtiden.
– Vi måste se över det här, det är jätteviktigt, säger han.

Tio månader efter dubbelmordet på Malmö Latinskola väger händelsen fortfarande tung över klassrum, korridorer och arbetsrum. Där pågår en till synes vanlig skolvardag, men under ytan är saker och ting inte alls som de borde vara.

– Kommer du hit på besök över dagen så märker du inte någon skillnad mot andra skolor. Vår vardag är normaliserad, så gott det går. Men det ligger en enorm sorg under ytan som kan bubbla upp när som helst, säger rektor Fredrik Hemmensjö.

Han är inte helt tillfreds med rollen att uttala sig å alla medarbetares vägnar, så inför vår intervju har han pratat med några av lärarna för att kunna återge deras beskrivning av känslan på skolan.

– Vi är en stor skola med 1 200 elever och 180 personer på lönelistan. Jag som rektor har inte alltid vetskap om allt.

Stöd av psykologer – och varandra

Det lärarna beskriver för honom är den dubbla upplevelsen av att å ena sidan ha rutiner och ett arbete som rullar på, å andra sidan befinna sig på en plats där något fruktansvärt hände och där sorgen och saknaden efter de två lärarna är ständigt närvarande.

– Man blir ständigt påmind om hur stor saknaden är, det finns så många tillfällen som är tätt förknippade med de mördade, säger han.

Månaderna direkt efter dådet fick alla som önskade stöd från företagshälsovården för att bearbeta traumat. Inför jul återupptogs den kontakten.

– Många tycker att det är jobbigt att gå på ledighet för då har man inte sina kollegor nära, som delar samma sorg och vet vad man går igenom. Så innan julledigheten kom det önskemål om att få träffa de här psykologerna igen och att prata om sina känslor, berättar Fredrik Hemmensjö.

Bristande kommunikation en riskfaktor

På torsdagen presenterade polisen en egen granskning av sin insats då gärningsmannen greps och skolan genomsöktes efter eventuella ytterligare faror. Där konstateras bland annat att gripandet gick snabbt, men också att det fanns brister i kommunikationen mellan enheter inom polisen.

Efter flera tidigare skolattacker har de juridiska hindren för öppen kommunikation mellan olika myndigheter och aktörer lyfts som ett problem i det förebyggande arbetet. Flera gärningsmän har varit kända av socialtjänst och ibland även polis sedan tidigare, men trots det har våldsdåden inte kunnat hindras.

Vill se en lagändring

Därför föreslår polisens utredare, Johan Höglund på nationella taktiska rådet, att det under vissa omständigheter ska bli krav på att dela sekretessbelagd information mellan olika myndigheter och aktörer.

– I andra vågskålen ligger personlig integritet, i det här fallet gärningsmannens sådan. Men man kan ju också vända på det och titta på exempelvis europakonventionen och offrens rätt till liv och hälsa. Vad händer med den? säger Johan Höglund till Skolvärlden.

Fredrik Hemmensjö på Malmö Latinskola välkomnar en sådan utveckling.

– Ett lagkrav hade uppskattats från oss på skolan. Det hade gjort saker mycket lättare för oss om alla inblandade parter fick veta när problem dyker upp. Idag när man lämnar över ett ärende till socialen idag får man oftast inte tillräcklig återkoppling. Jag förstår problematiken med att lätta på sekretessen men jag uppskattar verkligen att det belyses, säger han.

Samtidigt vill han påpeka att det även är en fråga om resurser.

– Om vi tittar på barn- och ungdomspsykiatrin i den region av landet jag verkar i så har de jättelånga köer. När elevhälsoteamet remitterar elever dit så är det lång väntan. BUP är överansträngt, det ska vi inte sticka under stol med. Men vi måste se över gränsdragningarna och möjligheterna till samarbete mellan instanserna, det är en jätteviktig fråga, säger Fredrik Hemmensjö.

  • Den här texten publiceras även i Läraren. Vill du veta mer om din nya fackliga tidskrift, läs här.