Lärarbrist

Rektorn: Vi måste höja lärarnas löner

klassrum-sedlar

Ekonomin tvingar skolan att tacka nej till behöriga sökande. Nu vädjar rektorn om mer pengar till löner för att kunna anställa behöriga lärare till skolans tjänster.

Rektor Ingegerd Dahlgren och biträdande rektor Ronnie Rifalk på Manhemsskolan i Kalix vill få möjlighet att erbjuda lärarna högre löner, både nyrekryterad personal och befintlig. Dagens snäva ekonomiska ramar hindrar dem från att anställa behörig personal på lediga tjänster. Nu ber de kommunen om pengar till ett lönetillägg till skolans 35 heltidstjänster, rapporterar Norbottens-Kuriren.

– Vi måste göra någonting, säger Ingegerd Dahlgren till tidningen.

I de båda skolledarnas skrivelse till kommunen står bland annat ”De senaste åren har vi varit tvungen att tacka nej till flera behöriga lärare då deras löneanspråk varit långt över löneläget för befintlig personal. Vi kommer aldrig att kunna få behöriga lärare att tacka ja till tjänster om inget görs åt lönerna på högstadiet”.

Löneökningarna som föreslås ligger på ligger på 2 500, 3 000 respektive 4 000 kronor, vilket skulle innebära en total extra kostnad på mellan 1 470 000 till 2 352 000 kronor per år. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår en utredning av löneläget på skolan och hur en eventuell riktad satsning kan se ut.

– När vi höjer lönerna så gör andra arbetsgivare också det. Situationen blir ohållbar, vi måste också se över vad vi ska göra på sikt, säger Sven Nordlund (MP), ordförande i utbildningsnämnden till Norbottens-Kuriren.

Enligt utbildningschef Charlotte Sundqvist är konkurrensen om lärarna tuffare i Kalix än i resten av Norbottens län. Särskilt svårt är det att få tag på högstadielärare i matematik och naturorienterande ämnen. I nuläget uppges andelen behöriga lärare på Manhemsskolan vara cirka 70 procent.

Kommentera