Nyanlända

Nacka kommun: Barn tas som gisslan

Nacka kommun har låg andel nyanlända elever. Askersund har en hög. Båda kommuner är skeptiska till förslaget om att nyanlända elever ska kunna placeras på skolor de inte själva valt. 

Mats Gerdau
Mats Gerdau

I Askersund motsvarar antalet nyanlända elever i skolåldern (1-18 år) 20 procent av befolkningen. För Nacka kommun i Stockholm är siffran 1 procent. Men båda kommunerna uppger sig kritiska till regeringens förslag, i en remissrunda bland 12 kommuner.
Förslaget innebär bland annat att friskolor ska få reservera plats för nyanlända, och att kommuner ska få göra undantag från det fria skolvalet och närhetsprincipen, om det finns skäl som gäller flyktingmottagande.

Fördelningen av nyanlända på olika skolor är ojämn, även inom kommunerna.

Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Askersund (S), skriver att det fria skolvalet är en kvalitetsgarant för svensk skola, och att utredningen inte tar hänsyn till barnperspektivet, då en slopad närhetsprincip skulle kunna innebära långa resor till och från skolan för eleverna.

Nacka kommun fanns inte bland de 12 remisskommunerna, men har ändå riktat skarp kritik mot att frångå principen om föräldrars rätt att välja skola åt sina barn.

– De tar elever som gisslan utifrån om de är vit- eller svarthåriga, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka (m).
I stället, menar han, borde kommunerna satsa på bostäder och tydlig information om det fria skolvalet.

­– Det verkar som ett egenvärde att ta bort valfriheten för invandrare som kollektiv, när det är viktigt för alla att göra ett aktivt och medvetet skolval. Vi ser till att alla elever väljer skola, oavsett om du börjar ettan eller flyttar hit i februari och är tio år.

Kommuner som ställer sig positiva är bland annat Botkyrka och Malmö.

Bokyrka skriver i sitt remissvar att de är positiva till att ”främja en jämnare fördelning av nyanlända elever i kommunens skolor” och att det är bra att ”fler skolor får möjlighet att utbilda nyanlända elever”.

Kommentera