academeia_loggor
Replik

”Kritiken mot Academedia felaktig”

Replik Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Två medlemmar i Lärarnas Riksförbund i Stockholm, tillika i nätverket ”Elevintresse före vinstintresse”, Göran Drougge och Magnus Ekblom, skrev den 21 juni en debattartikel i Skolvärlden. Artikeln innehåller en del direkta faktafel som är angelägna att påpeka.

Praktiska Gymnasiet ingår sedan november 2017 i Academedia. Anledningen till att Academedia valde att förvärva Praktiska är att behovet av lärlingsutbildningar är enormt i Sverige. Vår ambition är att tillsammans med berörda myndigheter, och näringslivet, utveckla en fungerande lärlingsmodell. Skolverket har granskat de lärlingsbidrag som betalades ut till Praktiska Gymnasiet för tiden 2015–2017. Academedia tog alltså över Praktiska Gymnasiet precis i slutet av denna period.

I debattartikeln står att de lärlingsbidrag som Praktiska Gymnasiet har fått inte har gått till det bidragen var avsedda för. Debattörerna skriver att ”[d]et är pengar som Skolverket hävdar att bolaget inte använt till den praktikförlagda utbildningen som de påstod att de gjorde och att över 1000 kontrakt var bluff.”

Detta är inte korrekt. Det framgår både i Skolverkets pressmeddelande, och i Academedias, att detta inte handlar om brister i genomförandet av utbildningarna, utan formella brister i kontrakten – lärlingsutbildningarna har genomförts. Några bluffkontrakt finns alltså inte. Lärlingsbidragen förmedlas direkt efter utbetalning från Skolverket till de företag som genomfört utbildningen.

Skolverket granskade totalt sex bidrag som Praktiska Gymnasiet sökt och fått beviljade. I fem av dessa hittades inga brister. I det sjätte hittades formella brister i just dokumentationen, vilket Skolverket skriver redan i ingressen i sin pressrelease. Fakta finns att läsa hos Academedia eller hos Skolverket

När det gäller Academedias chefsjurist (tidigare rättschef på Skolverket) kan Skolverket säkert bekräfta att han inte haft någon insyn i Skolverkets granskning.

Ett annat faktafel i artikeln är skrivningen att Academedia använder sin vinst för att förvärva förskolor i Norge och Tyskland. Alla investeringar utomlands har gjorts med hjälp av ägartillskott (alltså pengar från ägarna) och banklån i de länder det gäller. Inga pengar från Academedia har använts. Fakta om detta finns på Academedias hemsida. Hur förvärvet av norska Espira finansierades finns att läsa här och hur tyska Joki finansierades (samma finansiering gäller för övriga tyska förvärv) finns att läsa här.

Artikelförfattarna skriver också om ”bluff med sfi-utbildning” i Malmö. Det är ett ordval som för tankarna till att ingen sfi-utbildning genomförts. Även här handlade det om administrativa fel – dock allvarliga sådana eftersom några chefer här systematiskt och över tid skickade in felaktiga personallistor (alltså uppgifter om vem som arbetade i verksamheten) till Malmö stad.

Detta upptäcktes av Academedia, som omedelbart arbetsbefriade tre chefer, meddelade Malmö stad, samt startade en oberoende extern undersökning om vad som hänt. Denna undersökning publicerades i sin helhet så fort den blev klar. Den finns att läsa här.Malmö stad och Hermods kom en dryg månad senare överens om en återbetalning av delar av det belopp som Hermods fakturerat. Malmö stad säger följande i sitt pressmeddelande: ”Hermods har genomfört de förbättringar vi begärt i lärartäthet. Det är viktigt att eleverna nu kan fullfölja sina studier i en utbildning som håller kvalitet. Vi kan konstatera att med vidtagna åtgärder och den överenskomna kompensationen har Hermods visat att man vill göra rätt för sig”. Hela pressmeddelandet finns att läsa här

Paula Hammerskog
Kommunikationsdirektör, Academedia

Kommentera