lindesberg

Lindesberg annonserade efter gymnasiestudenter i våras, som en del i jakten på lärare.

Lärarbristen

Resultatet av lärarjakten: en gymnasiestudent

En nybakad student är anställd som lärarvikarie. Det blev resultatet av lärarjakten på gymnasieungdomar i Lindesbergs kommun i våras.
– Det finns de som känner att det är tungjobbat med oerfarna kolleger, och det förstår vi och har respekt för, säger Åsa Jönsson, ansvarig för skolutveckling.

Precis som så många andra kommuner har Lindesberg haft svårt att hitta utbildade lärare till alla tjänster. Dagen innan skolan börjar är 175 av 208 lärare i kommunen utbildade. Förra veckan saknades lärare till åtta tjänster.

Åsa Jönsson
Åsa Jönsson

– Vi söker med ljus och lykta, i första hand efter behöriga legitimerade lärare, och hade en träff med intresserade studenter i våras. Vi vill inte att terminen ska börja utan att vi har en lämplig person i klassrummet, säger Åsa Jönsson, ansvarig för skolutveckling inom grundskolan i Lindesberg.

Enligt vad hon vet resulterade mötet i att en person som gick ut gymnasiet i våras nu fått arbete som lärarvikarie inom kommunen.

Nu pågår diskussioner med de fackliga organisationerna för att reglera hur de övriga lärarna ska kunna stötta sina oerfarna kolleger.

– Vi vill ha ett avtal så att man känner att man får credd för ett jobb som är ganska svårt. Och det är klart att vikarien som kommer från gymnasiet behöver stöd och hjälp, säger hon.

Men träffen i våras hade enligt Åsa Jönsson även ett mer långsiktigt mål för kommunen.

Att få fler att vilja bli lärare. Kommunen vill också utbilda lärare på plats.

– Många flyttar in till städerna och vi har många små samhällen som kanske inte lockar nyutbildade lärare. Det kan vara en väg in, att satsa på att ha lärarutbildning lokaliserad hit för att underlätta för sådana som till exempel har en familjesituation som gör det svårt att befinna sig på en studieort.

Åsa Fahlén menar att det måste finnas andra sätt än att anställa gymnasister.

– Det ska vara lärare som utför lärararbetsuppgifter. Man får se till att få upp lönerna och förbättra arbetsmiljön så att folk vill bli lärare och för att locka tillbaka utbildade lärare till skolan, säger hon.

Kommentera