vag_tavla
Förlängt kollektivavtal

Ris och ros om nya avtalet

Reaktionerna på det nya avtalet mellan facken och SKL andas både optimism och misstänksamhet. Konkreta utfästelser om belopp och tidpunkter samt en tydligare skrivning om arbetsmiljön är några av bristerna som framkommit vid Skolvärldens rundringning.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet slöt i måndags ett tvåårigt avtal med Sveriges kommuner och landsting. Avtalet sätter fokus på elevernas resultat, yrkets attraktionskraft och lärarnas löner men innehåller inga fastställda nivåer för löneökningar.

Malmöläraren Philip Dante var en av initiativtagarna till löneupproret som 2012 samlade tiotusentals lärare i kravet på högre lön. Efter att ha tagit del av det nya avtalet känner han både optimism och misstänksamhet.

– Min känsla är ändå i grunden ganska positiv. Det känns som att det händer saker i samhället, det finns en bred uppslutning och många aktörer börjar inse hur viktig den här frågan är. Samtidigt känner jag en väldigt stark misstänksamhet. Skolan har misshandlats i så många år så den känslan sitter djupt.

– Tidigare har man kastat brödsmulor till lärarna, nu är det brödlimpor. Men det behövs en hel buffé om det verkligen ska hända något. Det handlar om att läraryrket ska bli attraktivt. Det går i rätt riktning, men det handlar mest om nödlösningar och det räcker inte. Lärarbristen kommer bli ännu värre, den märks redan på högstadiet i vissa kranskommuner och kommer sprida sig till gymnasieskolan. Det är först när bristen blir akut som kommunerna verkligen kommer inse vad som behöver göras.

– Det jag saknar i avtalet är nominella belopp och exakta tidsangivelser när löneökningarna ska ske. Dessutom tror jag starkt på generella löneökningar, det är en väldigt viktig faktor om vi ska lyckas locka framtidens lärare.

Gunnar Hermansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Uddevalla, saknar främst tydligare skrivningar kring kommunernas ansvar i arbetsmiljöfrågan.

– Det som inte syns är arbetsgivarnas ansvar när det gäller arbetsbelastningen. Nu har vi fått lite bättre verktyg, men vi skulle ha behövt ännu starkare skrivningar rörande arbetsmiljö och arbetsbelastning som binder upp kommunerna bättre. De allra flesta sköter detta på ett bra sätt, men det finns fortfarande en del självgoda kommuner där kommunfeodalismen lever kvar. För dem hade det varit välgörande med en tydligare skrivning. Nu handlar det mest om viljeinriktningar och önskningar och det innebär ju att en del kommuner kan slippa undan.

– Under rådande omständigheter är jag ändå nöjd med avtalet. Det var viktigt att vi fick ett snabbt avtal med tanke på Regeringens lärarlönesatsning. Man ser att det börjar röra på sig på lönesidan vilket är bra.

Isak Skogstad, ordförande för LR:s studerandeförening, säger att många medlemmar tycker att arbetsmiljön är den viktigaste fackliga frågan just nu. Och han är nöjd med hur parterna har hanterat den i avtalet.

– Lönen är viktig, men arbetsmiljön får inte hamna i skymundan. Jag tycker om att man har stort fokus på arbetsmiljön i det nya avtalet, det sätter press på huvudmännen. Nu är det upp till bevis. Den bristande arbetsmiljön gör sig påmind hela tiden i form av lärare som byter yrke och studenter som hoppar av efter att ha provat på läraryrket under sin praktik.

– Säkerligen hade avtalet kunnat vara ännu skarpare på det här området, men jag försöker vara positiv och hoppas och tror att SKL tar detta på största allvar. Det ligger ju i deras eget intresse att ha lärare som stannar kvar på sitt jobb.

Avtalet innehåller även en skrivning om att parterna gemensamt ska förbättra introduktionsperioden och lärarutbildningarnas praktikperioder. Det är en viktig del för att göra yrket mer attraktivt och minska avhoppen, menar Skogstad.

– I dag lämnar många efter kort tid. Det är en orimlig arbetsbörda första året, många lämnas ensamma redan från början. Det nya avtalet ger förutsättningar för förbättring.

Kommentera