fleicher

Stellan Wigh (tv), VD Digilär, Lena Gode, läromedelsförfattare, och forskaren Håkan Fleischer.

Digitala verktyg

Risken med digitala verktyg: ”Bok på burk”

Forskaren Håkan Fleischer betonar vikten av att göra digitaliseringen på rätt sätt.
– Det behövs smarta digitala verktyg som ger möjligheten för eleverna att jobba på olika sätt, säger han.

En förändrad värld skapar nya behov även för läroprocessen. Under ett seminarium på bokmässan i Göteborg 2016 samlades lärare, läromedelsförfattare och forskare för att diskutera utmaningarna för skolan och hur digitala läromedel kan fungera som stöd.

Lena Gode arbetar i dag med att skapa digitala läromedel för läromedelsföretaget Digilär, men har tidigare haft en tjänst som lärare i bland annat svenska och engelska för åk 7–9. Under seminariet berättar hon om hur digitala läromedel förändrade hennes undervisning.

– Det som främst slog mig var glädjen. Det blev otroligt mycket mer interaktivt, eleverna blev engagerade på ett helt nytt sätt och det blev samtidigt intressantare, säger Lena Gode, och tillägger:

– Det finns forskning som visar att hjärnan behöver bli utmanad för att kunna lära sig någonting och då menar jag att tryckta läromedel inte kan stå för den upplevelsen jämfört med en film, säger hon.

Men har skolan den tekniken i dag? Och är digitala läromedel verkligen lika effektiva som vanliga läromedel just nu? Håkan Fleischer, skoldebattör och forskare som länge har studerat om digitala verktyg, ger sin syn på diskussionen.

– Forskningen visar att det finns risk att lärandet blir ytligare när man får in datorer i klassrummet. Eleverna blir motiverade och har stor glädje av det men blir samtidigt stressade över alla distraktioner, som exempelvis möjligheten att titta på Youtube, och lära sig mindre, säger Håkan Fleischer, och tillägger:

– Digitala läromedel tror jag är en vettig utformning när det är mer än bok på burk. Då kan det hjälpa till att få tillbaka de kunskapskvalitéer som vi har förlorat litegrand när vi började digitalisera skolan.

Håkan Fleischer menar att forskarna vet att det finns många i skolan med digitala verktyg. Men samtidigt kan de samtidigt tydligt se att det finns ett glapp mellan vad som är möjligt att göra och vad som åstadkoms.

– Det måste till någonting som fyller upp det här glappet. Bok på burk är inte metoden. Det behövs smarta digitala verktyg som ger möjligheten för eleverna att jobba på olika sätt på ett samlat och bra vis, där läraren tillåts vara lärare och inte läromedelsproducent.

Kan man gå miste om någonting om man bara går över till digitala läromedel?

– Det handlar mycket om läsning och vi vet att läsning på skärm och på platta tenderar att bli ytligare. Vi lär oss sämre och uppfattar mindre i texten. Samtidigt som det kommer forskning som visar att elever som är vana med att läsa på läsplatta från tidig ålder, de klarar bättre att ta in innehållet, säger Håkan Fleischer.

Kommentera