robot_sofia

Roboten NAO och forskaren Sofia Serholt.

Forskning

Robotforskaren: ”Så funkar det i klassrummet”

Robotlärare kan bidra till nya undervisningsformer i skolan i framtiden, men vi kan inte lita på att tekniken ska lösa lärarbristen. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.
– Varken elever eller lärare säger att de vill att lärare ska bli ersätta av robotar, säger robotforskaren Sofia Serholt.

Forskningen till att ta fram robotar som ska fungera som stöd i klassrummet har varit i full gång under de senaste åren, så även i Sverige. I EU-projektet EMOTE har forskare vid Göteborgs universitet tagit reda på hur lärare och elever vill att robotar i skolan ska utvecklas. Efter fyra år av forskning har man tagit reda på en hel del intressanta saker om ämnet.

Sofia Serholt, doktor i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet, har undersökt hur mellanstadieelever i en västsvensk skola interagerar med en humanoid robot. Roboten NAO har varit på en skola och undervisat. NAO var länkad till en stor interaktiv datorplatta där eleverna genomförde uppgifter i skolämnena geografi och hållbar utveckling.

Utifrån detta har Sofia Serholt gjort studier på en skola med roboten. Hon tycker att det är intressant att eleverna interagerade socialt och framförallt verbalt med roboten, trots att de fått veta att den inte kunde förstå tilltal.

– Och andra sidan såg jag att barnens samspel med roboten ofta misslyckades när roboten inte lyckades interagera med barnen på ett, för dem, meningsfullt sätt. Det är tydligt att barnen hade stora förväntningar på roboten att den skulle förstå och tolka deras intentioner. Det är så roboten framställs på så vis att den verkar kunna se vad eleverna gör, den kan prata, och så vidare. Tekniken är dock inte riktigt där ännu, och detta skapar ju såklart mycket problem i interaktionen, säger Sofia Serholt till Skolvärlden

I stället för att göra uppgiften kunde det misslyckade samspelet skapa en situation då eleverna gjorde något helt annat än att delta i uppgiften.

– Barnen kunde bli upprörda, bara stå still och inte göra någonting, eller börja göra något annat i rummet. 

Varför blev det så?

– Delvis var det situationer där roboten pratade mycket i början och förklarade aktiviteten, och om barnen ibland inte orkade lyssna eller förstod uppgifterna – då kunde det vara svårt att följa med resten av lektionen. För roboten kunde inte stanna upp och upprepa moment som barnen inte förstod.

Tekniken är inte perfekt i dag. Forskningen jobbar jättemycket med att få robotar att bli mer förstående.

Samtidigt har Sofia Serholt även bedrivit studier med lärare och elever kring etiska frågor med robotar i klassrummet, vilket har visat sig väcker flera frågetecken. Exempelvis handlar det om datalagring.

– Ska det fungera i praktiken så måste roboten spara mycket data om barnen. Jag ser en oro kring det här med datalagring och känslor som ska sparas hos roboten. Det är en stor tröskel som vi kanske inte riktigt kan komma över, säger Sofia Serholt.

Hur skulle det kunna se ut om man använde sig av robotar i undervisningen i dag?

– Att lämna barn obevakade med robotar kan vara lite farligt. Men att använda roboten mer som en assistent i undervisningen kommer också att ta tid från lärarens lektion. När jag intervjuade lärarna så lyfter de fram de inte vill släppa barnen till roboten på grund av att de inte vet vad som kommer att hända. Man får vara försiktig, säger Sofia Serholt.

Ska lärarna vara oroliga för att robotarna tar över deras klassrum?

– Utifrån ett tekniskt perspektiv är det väldigt långt bort. Sedan finns det mycket motstånd för den här typen av teknik i skolvärlden, säger hon.

Slutsatserna som Sofia Serholt har dragit efter att ha undersökt hur man i en skola interagerar med en humanoid robot är att vi måste lyssna på vad lärare och elever vill.

– Varken elever eller lärare säger att de vill att lärare ska bli ersätta av robotar. Det såg jag även i min studie på skolan, eleverna sa då att en lärare ger bättre hjälp än en robot. I mina studier med lärare så kan man se vissa farhågor att lärare kommer att förflyttas till att göra mer administration medan roboten kommer att få vara den som undervisar. De menar att tekniken redan nu tar över så pass mycket i undervisningen att det kanske inte är bra för barnens utveckling.

Här kan du läsa mer om forskningen.

Kommentera