Betyg

Rödblå öppning för ämnesbetyg på gymnasiet

Flera partier från båda blocken öppnar för ämnesbetyg på gymnasiet. Bra, menar Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, som anser att dagens kursbaserade system stressar lärare och elever.

Gymnasieutredningen har en återgång till ämnesbetyg som en av många frågeställningar. Folkpartiet ser positivt på en förändring, vilket Skolvärlden skrivit om tidigare.

– Vi tycker att ämnesbetyg bättre värdesätter fördjupad kunskap, det är konstigt att ett betyg i en enklare kurs är lika mycket värt som ett betyg i en avancerad kurs, säger Christer Nylander (fp), vice ordförande i utbildningsutskottet.

– Vi säger inte att det ska införas idag, det måste utredas. Fördelen som vi ser är minskad administration för lärarna, och att lärarens roll blir viktigare, menar Nylander.

Gymnasieminister Aida Hadzialic har tidigare uttalat sig positivt, hennes statssekreterare Roger Mörtvik är mer försiktig.

– Det viktigaste är att fler unga kan fullfölja sina gymnasiestudier. Ämnesbetyg är en av flera saker som man kan diskutera och överväga, menar han.

I början av oktober publicerade Bo Jansson, ordförande i Lärarnas riksförbund en artikel i Göteborgsposten:

”Systemet med kursbetyg innebär stress för lärare och elever. Kursbetygen är oförlåtande eftersom eleverna bär med sig dem till slutbetyget. Det slår hårt mot elever med svaga resultat från grundskolan och elever som i början är omotiverade eller skoltrötta”, skriver han.

Så tycker partierna:

Christer Nylander, Fp:

– Kortfattat innebär ämnesbetyg tydligare kunskapsfokus. Men vi måste planera så att eleverna inte gör taktiska val och väljer enklare kurser för att få högre betyg.

Camilla Waltersson Grönvall, M:

– Vi vill se en ordentlig utredning innan vi tar ställning i frågan. Historiskt sett är moderaterna positiva till kursbetyg, men det var vi som tog initiativ till en utredning av frågan om kurs- eller ämnesbetyg i gymnasieutredningen.

Roger Mörtvik, S:

– Ämnesbetygen är så nära kopplade till kursutformningen av gymnasieskolan att det är en långt ifrån enkel fråga.

Jabar Amin, Mp:

– Vi är beredda att titta närmare på fördelar och nackdelar och en eventuell förändring, när frågan dyker upp.

Daniel Riazat, V:

– Generellt är vi skeptiska till förändringar i betygssystemet, efter en rad förändringar som inte lett till att fler når kunskapsmålen eller stannar kvar i skolan. Men vi är beredda att ta ställning när frågan dyker upp, till exempel i Gymnasieutredningens politiska referensgrupp. Vi har motionerat för ämnesbetyg tidigare.

Ulrika Carlsson, C:

– Vi tycker att det är ett bra förslag. Det premierar progression, vilket dagens system inte gör. Sen ska man alltid vara försiktig med att ändra betygsystem, det är därför vi inte har höjt rösten kring det här tidigare.

Annika Eclund, KD:

– Vi välkomnar förslaget. Framför allt för att det är en viktig del i att stävja avhopp från gymnasieskolan. Elever riskerar att känna sig misslyckade efter en tidig motgång som kommer följa dem resten av livet.

Stefan Jakobsson, SD

 – Det vore positivt om vi kunde gå tillbaka till det systemet. En tonåring går igenom många faser, där vissa kan vara rent bestraffande för skolarbetet. Det är ju en fördel om elever kan undvika att betygen påverkas av det.

Kommentera