Annons
”Liberalerna vidhåller att kvaliteten på lärarutbildningen måste höjas”, skriver Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiska talesperson.

Haddad: Därför vill jag ha obligatoriskt lämplighetstest för blivande lärare

Publicerad 5 november 2020

Relaterat

Replik ”Fler ska inte bara vilja söka sig till lärarutbildningen, utan lika viktigt är det att fler slutför och tar ut en lärarexamen.”, skriver Liberalernas talesperson Roger Haddad i en replik.
 

Tilde Jansson skriver i Skolvärlden 3 november att ”vi måste slå ett slag för vikten av en rimlig arbetsbelastning. För vem vill jobba inom ett yrke där du slits ut innan du har lyckats bli varm i kläderna?”. Hon anser att den reglerande undervisningstiden bör återinföras för att öka läraryrkets attraktivitet.

Ett av de senaste förslagen för att göra läraryrket attraktivt är lämplighetstest, ett förslag som nu har fått grönt ljus från regeringen. Om detta ställer Tilde Jansson frågan ”Hur mäter man lämplighet?” och menar att hennes ”nyexaminerade kollegor gång på gång vittnar om en arbetsbörda som inget lämplighetstest i världen kan pröva ens kompetens för”.

Jag vill först tacka dig för ditt inlägg, Tilde Jansson. När det gäller frågan om läraryrkets status och attraktivitet driver vi sedan många år lokalt som nationellt frågan om fler karriärvägar, bättre arbetsmiljö, minskad administrativ börda och inte minst att vi måste återupprätta respekten för Sveriges lärare.

Särskilt den sista delen med koppling till lärarnas status, arbetet för ökad studiero och hur viktigt det är att vi inte har skolmyndigheter som underminerar lärarnas arbete och befogenheter. Det har jag uppmärksammat mest de senaste två åren.

Liberalerna vidhåller att kvaliteten på lärarutbildningen måste höjas och inte minst så måste genomströmningen bli bättre om vi ska klara en del av lärarbristen. Därför har vi föreslagit en rad förslag för att höja kvaliteten där översyn av VFU, metodik, fler lärarledda timmar och skärpta antagningskrav endast är några.

Ett annat är lämplighetstest som jag vill ha obligatoriskt och på alla lärarutbildningar, precis som i Finland. Men för denna modell fanns inget stöd i dialogen med regeringen, därför landade vi ett förslag som gör det möjligt i regelverket för lärosätena att införa detta.

Arbetsmiljön och villkoren måste förbättras och det är med stor oro jag ser hur besparingar genomförs i flera kommuner.

Högskolan i Jönköping har infört detta med goda resultat. Den främsta effekten är att det lockar de mer motiverade och att avhoppen från lärarutbildningen minskar dramatiskt. Det är också syftet med vårt förslag – fler ska inte bara vilja söka sig till utbildningen, utan lika viktigt är det att fler slutför och tar ut en lärarexamen.

Liberalerna är vidare det enda partiet som krävt åtgärder kring arbetsmiljö och satsningar för att locka tillbaka det jag kallar för ”guldreserven”, de drygt 37 000 lärare som lämnat yrket. Jag delar helt ditt inlägg, Tilde – att arbetsmiljön och villkoren måste förbättras och det är med stor oro jag ser hur besparingar genomförs i flera kommuner runt om i landet som direkt drabbar skolans kärnuppdrag.

Slutligen driver vi mycket aktivt Liberalernas krav om statligt huvudmannaskap för skolväsendet. De övriga partierna är inte överens med oss men vi har fått igenom en utredning som ska tillsättas inom kort där ett beslutsunderlag ska tas fram. Det är en mycket viktig liberal seger att vi för första gången på trettio år faktiskt kan ta steg inför ett statligt ansvar fullt ut, skolan är en nationell angelägenhet och vi måste komma ifrån det läge som vi befinner oss i med allt för stora skillnader i villkor och ambitioner beroende på vilken kommun du råkar bo i.

Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiska talesperson, vice ordförande i Utbildningsutskottet.

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons