asa-romson-712
Foto: Daniel Hirsch
Miljöpartiet

Romsons talfokus: feminism och klimat

När Åsa Romson höll tal i Almedalen var inte skolan i huvudfokus.
Istället ägnade hon tid åt två andra stora frågor för Miljöpartiet: feminism och klimathotet.

När Gustav Fridolin talade i Almedalen förra året handlade en mycket stor del av talet om skolan och de skolsatsningar som Miljöpartiet då lanserat.

När det nu var Åsa Romsons tur var inte skolan huvudämnet, trots att Miljöpartiet fortsatt att profilera sig starkt i skolfrågan under våren och sommaren. Istället handlade språkrörets tal mest om två andra ämnen som är stora för Miljöpartiet: feminism och klimatpolitik – och hur de vill driva de frågorna som en.

– Världen är i akut behov av en feministisk politik. Och jag menar verkligen det, att vi behöver en feministisk politik för att tackla klimatpolitiken, sade Åsa Romson från scenen.

Åsa Romson kom in på skolan när hon talade om allvarligheten i att allt fler unga tjejer mår allt sämre.

– Hur har det blivit så här? Det var ju den här generationens tjejer som skulle få världens bästa skola, som inte skulle hållas nere av hämmande könsideal, som skulle våga helt naturligt ta sin rättmätiga plats, sade hon. 

Ett stycke ur Åsa Romsons tal som rev ner stora applåder var detta:

– Vi tycker att det är dags att värdera unga tjejer lika högt som vuxna män. Jag vet att de finns de som kallar det extremism men jag kallar det för demokrati.

Kommentera