flyttkartong
Lön

Rörigt när rörliga lärare byter kommun

Många lärare väljer att flytta över kommungränsen för att höja lönen. Positivt med förbättrade lärarlöner, men bökigt för skolan.
– Det skapar förstås en rörigare situation för skolledningar, elever och lärare, säger Ragnar Sjölander, LR Stockholm.

På många platser i landet är lärarposterna inte fyllda, trots att årets skolstart redan är igång. Ett sätt att fylla platserna är att man på flera håll i landet lockar lärare med högre lön.

Fler och fler lärare lämnar sina skolor för att höja lönen i en annan kommun eller byta till en friskola för att ha möjlighet att omförhandla sin lön.

Så här ser det ut på många platser i landet. I Blekinge har upp emot 50 lärare bytt kommun över sommaren för att få upp sin lön och i Stockholm varnar rektorerna för en ohållbar rekryteringssituation.

– Vi ser att lärare säger upp sig under läsåret och utnyttjar att de har tre månaders uppsägningstid, eller en månad om de jobbat mindre än ett år. Sådant hände nästan aldrig tidigare och det skapar förstås en rörigare situation för skolledningar, elever och lärare. Betygsunderlag måste lämnas över till nästa lärare, säger Ragnar Sjölander, ordförande i Lärarnas Riksförbund Stockholm.

Bristen på lärare har pressat upp ingångslönerna kraftfullt och i dag kan en nyutexaminerad lärare tjäna över 30 000 kronor i månaden utan att det anses ovanligt.

En aspekt av situationen är att de lärare som stannar kvar på skolorna inte får någon del av löneglidningen. Till exempel har de erfarna lärarnas löner inte stigit i samma takt.

– Det är bra att nyexaminerade lärare kommer in på lönenivåer som motsvarar utbildningslängden och yrkets svårighetsgrad. Det är dock inte hållbart att erfarna och kompetenta lärare står och stampar på ungefär samma, eller strax över dessa lönenivåer, säger Ragnar Sjölander och tillägger:

– Lönekostnaderna ökar förstås också dramatiskt i och med denna löneglidning och när Stockholms stads majoritet bara höjde elevpengen med 1,3% inför 2017 skapar situationen underskott för många skolor.

Ragnar Sjölander är väldigt kritisk till att utbildningsförvaltningen i Stockholm i princip har satt ett lönestopp när man vill ha ett annat jobb på en annan kommunal grundskola eller gymnasieskola inom Stockholm.

– Det här har lett till att lärare nu rör sig mer över kommungränserna, säger han.

Han vill se att Stockholms stad går ut och markerar att man kommer skjuta till pengar för att reglera lönebilden utifrån effekterna som marknaden och de statliga lönesatsningarna har haft.

– Ja, det måste till en förändring. Jag vill se att de går ut och säger att lärare inte behöver flytta på sig för att få upp lönen, utan att en lärare kan få upp lönen genom att stå för erfarenhet och kontinuitet på skolan, säger Ragnar Sjölander.

Kommentera