larare_barn_laptop
Val 2018

S lägger 1 miljard på lärarassistenter

Anställ 5 000 assistenter och låt lärarstudenter i hela landet jobba deltid i skolan från utbildningens dag ett. Det är Socialdemokraternas två skolpolitiska förslag på tisdagen.

Förslagen i korthet
  • Lägg 1 miljard kronor per år till skolan för att anställa fler lärarassistenter.
  • Utbilda lärarassistenter i konflikthantering, värdegrund och ledarskap.
  • Låt lärarstudenter i hela landet kombinera studierna med jobb i skola.
  • Erbjud alla behöriga akademiker som vill bli lärare en plats på KPU.

Två veckor efter Liberalernas utspel om 3,1 miljarder kronor för att rekrytera 18 000 lärarassistenter kommer nu Socialdemokraterna med 1 miljard och 5 000 assistenter istället. Tidigare har S hänvisat till mer generella statsbidrag som en pott för kommunerna att plocka pengar ur för att anställa lärarassistenter, men nu väljer man att öronmärka pengar specifikt.

– Idag tvingas många lärare ägna mycket tid åt andra uppgifter än undervisning. I en tid av stor lärarbrist behöver lärare få ägna sig åt det som de är bäst på, att undervisa, säger gymnasieminister Anna Ekström.

Petra Åkerström är lärare i svenska och SO för mellanstadiet på Ångelstaskolan i Uppsala. Hon håller med om att lärare tvingas lägga för mycket tid på fel saker, men hon är inte lika säker på att lärarassistenter är den bästa medicinen.

– Om problemet är att vi har för mycket dokumentation, är fler personer som dokumenterar kanske inte lösningen. Det är mängden dokumentation som är problemet, och det är det vi borde diskutera: vad ska dokumenteras och i vilket syfte? Det blir sjukt att jag ska sitta och skriva dokument som egentligen mest är till för Skolinspektionen, säger hon.

Enligt S nya förslag ska 1 miljard kronor om året täcka halva lönen för 5 000 lärarassistenter. Men förslaget stannar inte vid att medfinansiera rekryteringen, S föreslår vidare åtgärder för att utbilda lärarassistenterna när de väl är på plats.

– Vi vill införa snabba och effektiva kurser för lärarassistenter. Kurserna ska vara möjliga att läsa på distans, under sommaren och på deltid. En del av kurserna ska också gå att tillgodoräkna sig för den som senare vill bli lärare, säger Anna Ekström.

Det ska vara korta kurser på olika nivåer om exempelvis konflikthantering, skolans värdegrund och ledarskap i klassrummet.

Petra Åkerström är tveksam till att Liberalernas och Socialdemokraternas satsningar på lärarassistenter är det mest effektiva sättet att avlasta lärarna.

– Det är inte onödiga satsningar, miljonerna behövs. Vi lärare klarar oss inte utan kollegor från andra yrkeskategorier. Men jag resonerar som så att egentligen behöver man inte uppfinna ett nytt yrke. Elevassistenter, fritidspedagoger och administratörer finns ju redan på skolan, men det finns inte en ekonomi att anställa folk på heltid. Där skulle det behövas fler resurser, säger hon.

S vill också skapa en nationell lärarutbildning som låter studenterna kombinera studier med jobb i skola redan från starten. Modellen har varit framgångsrik vid Högskolan Dalarna och flera lärosäten har sedan dess tagit efter. Miljöpartiet har tidigare kommit med ett liknande förslag.

Lärarbristen är allvarlig i många glesbygdsområden. Därför behöver staten se till att lärare utbildas och går att anställa i hela landet, genom en ny nationell utbildningsform som kombinerar jobb och studier i hela landet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Kommentera