handslagetalmedalen

Camilla Waltersson Grönvall (M) och Anna Ekström (S) i ett oväntat handslag. Till höger LR:s Åsa Fahlén och moderator Sharon Jåma.

| Foto: Jonas Fond
Blocköverskridande gest

S och M i handslag om skolpolitiken

Här tar Camilla Waltersson Grönvall (M) och Anna Ekström (S) i hand på att jobba konstruktivt med skolkommissionens förslag.
– Förslagen ger grund och förutsättningar för att vi ska kunna komma väldigt långt vad gäller breda överenskommelser, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Seminariet på onsdagen utgick från Lärarnas Riksförbunds (LR) rapport ”Hur många ska med?” som visar att var tredje elev inte går ut gymnasiet med fullständiga betyg. Mellan 2016 och 2029 räknar LR med att 500 000 unga inte tar gymnasieexamen.

– På gymnasieskolans område behövs det ordentliga förändringar. Det är alltid ett hårt arbete att lära sig mycket i skolan, och det ska man få stöd för. Vi behöver särskilt stöd i hela skolan, från förskolan till gymnasiet, säger Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister.

På scenen under seminariet tog hon och Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Camilla Walterson Grönvall oväntat i hand när de konstaterade att de trots allt är överens på en hel del områden. Handslaget mellan de politiska motståndarna innebär förstås inte att de är eniga om allt, men de har samsyn kring att breda överenskommelser är nödvändiga för att den svenska skolan ska fungera.

– Jag tycker att skolkommissionens förslag ger grund och förutsättningar för att vi ska kunna komma väldigt långt vad gäller breda politiska överenskommelser. Tidigt stöd är på väg att bli verklighet, det är också ett exempel på den betygsöverenskommelse Alliansen har med regeringen, säger Camilla Waltersson Grönvall.

– Hur har man ordnat skolpolitiken i de länder där det går bra? Där ser man ofta att det finns överenskommelser. I Sverige ses skolan oftare som ett politiskt slagfält. Det är nödvändigt, men inte tillräckligt, att politiken ser skola som ett gemensamt uppdrag. Skolkommissionens förslag ger en bra grund för det, säger Anna Ekström.

Båda politikerna talade om att ha tillit till lärare och skolledare, och om vikten av särskilt stöd från förskolan hela vägen upp till och med gymnasiet. Anna Ekström själv fokuserade mer på resursfördelning för undervisning och elevhälsa och Camilla Waltersson Grönvall lyfte vikten av ledarskap och att ställa höga krav på eleverna.

LR:s ordförande Åsa Fahlén påpekar att mycket av det som sägs från politiskt håll känns igen från de senaste åren, och att det är ett tecken på att det tar för lång tid för idéerna att bli verklighet ute i lärarnas vardag.

– Vi måste se till att överenskommelserna och de goda intentionerna faktiskt når ut till skolorna. Det handlar om att lita på professionen, men också om resursfördelningen. Det är en för liten del som fördelas efter behov. Det finns också med i skolkommissionen, säger hon.

Kommentera