Man Holding Blank Card
Lärarlegitimation

S vill skärpa reglerna för lärarleg

En skärpning av reglerna för lärarlegitimation. Det förväntas Socialdemokraterna enas om under sin kongress.
– Alldeles utmärkt, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Behörighet

Över hälften av lärarna som har nyanställts det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen. Det innebär att andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka. Det visar Skolverkets statistik för läsåret 2016/17 som även finns nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå. Här hittar du Skolverkets statistik.

Grundskolan: 78 procent av de 85 000 lärarna är legitimerade och har behörighet i minst ett ämne de undervisar i. Omvandlat till heltidstjänster är andelen 71 procent.

Gymnasiet: 80 procent av de 20 000 lärarna i ämnen med legitimationskrav är legitimerade och har behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen. Omvandlat till heltidstjänster är andelen också 80 procent.

Förslaget innebär att legitimerade lärare enbart ska få undervisa i de ämnen där de har behörighet. Ambitionen är densamma idag, men regelverket tillåter den som innehar en lärarlegitimation att undervisa och sätta betyg i vilket ämne som helst.

Förändringen kan bli verklighet under nästa mandatperiod, alltså från och med 2018.

– Jag har som ambition att vi under nästa mandatperiod har tillräckligt många behöriga lärare, och då behöver vi parallellt med det se till att vi utbildar och fortbildar i de ämnen som krävs, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och ledamot i partistyrelsen till Svenska Dagbladet.

Men först ska alltså förslaget antas av S-kongressen, och nästa steg efter det blir att samordna med regeringspartnern miljöpartiet om att lägga det som ett regeringsförslag.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund (LR), välkomnar förslaget och hoppas det blir verklighet. Hon menar också att det tar reformen närmare det som var avsikten redan från början.

– Det är alldeles utmärkt. Det är egentligen ganska självklart att man som lärare måste ha gedigen kunskap i det ämne man undervisar, och inte bara en generell kunskap om betygsättning, säger hon.

Åsa Fahlén är inte lika säker som Helene Hellmark Knutsson på att lärarbristen är avklarad till nästa mandatperiod, men tycker å andra sidan inte att det ska påverka ambitionen.

– Vi måste säga vad vi tror krävs för en bra skola. Sen får man sätta in de resurser som krävs. Det har tidigare gjorts anpassningar till det faktum att det fattas behöriga lärare. Men om vi anpassar oss för mycket så försvinner incitamenten att göra någonting åt det. Vi vill ha en skola med lärare som är utbildade och behöriga i sina ämnen, och då måste ambitionen ligga där.

Socialdemokraterna förväntas anta förslaget som en politisk riktlinje under sin kongress 8–12 april.

Kommentera