namnlost-1
Foto: Markus Marcetic
IT

Så berörs lärarna av digitaliseringen

En-till-en-satsning för elever i grundskolan genomförd inom tre år. Mer kompetensutveckling för lärare och rektor. Det är två delar i den nya nationella strategi för skolans digitalisering som Skolverket i dag överlämnade till regeringen.
– En-till-en är en knäckfråga, säger läraren Helena Kvarnsell.

Digitaliseringsstrategin omfattar förskola, fritids, förskoleklass och den obligatoriska skolan och syftar till att utveckla den digitala kompetensen hos personal och elever. ”Dessutom ska tillgången till digitala verktyg vara likvärdig och digitaliseringen ska bidra till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras”, skriver Skolverket.

Detta ska bland annat ske genom att alla elever i grundskolan inom tre år har tillgång till ett personligt digitalt verktyg (en-till-en).

För personal som arbetar med elever i förskoleklass, skola och fritidshem föreslår Skolverket att detta ska vara genomfört inom två år.

– Vi tycker att det är bra med en nationell it-strategi för skolan – det är något som vi i Lärarnas Riksförbund har efterfrågat länge. Nu gäller det att den kan förverkligas över hela landet och för det krävs finansiering. Där måste staten ta ett samlat ansvar. Vi ser att det finns ett problem vad gäller likvärdigheten; att det ser olika ut beroende på vilken skola du går eller jobbar på och beroende på vem som är huvudman, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Han menar att det krävs en statligt tvingande styrning eller ett direkt riktat stöd vid genomförandet och säger att kommuner och skolhuvudmän med svaga förutsättningar måste få hjälp med insatserna.

| MISSING http://skolvarlden.se/sites/default/files/helenakvarnsell01.jpg |I Skolverkets förslag betonas vikten av kompetensutveckling för lärare och rektorer.

– Det tar tid att utveckla strategier på lokal nivå, både för att säkerställa infrastruktur och tillgång till digitala verktyg. Framför allt behövs tid för att utveckla personalens kompetens. Ett viktigt exempel är hur lärarna ska planera och genomföra undervisningen så att digitala hjälpmedel bidrar till elevernas lärande och inte stör och distraherar. Skolverket bedömer att vi år 2022 ska kunna ha likvärdiga förutsättningar när det gäller digitaliseringen, säger Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd på Skolverket, i en kommentar.

Bo Jansson menar att staten också måste ta ansvar för denna kompetensutveckling.

– Vi har tyvärr dåliga erfarenheter från tidigare, när ansvaret lagts på huvudmännen, säger han.

Helena Kvarnsell, lärare för årskurs 7-9 på Björknässkolan i Nacka och en av LR:s ämnesspanare, ser positivt på Skolverkets nya nationella digitaliseringsstrategi.

– Det är fantastiskt bra att de så tydligt skriver ut att varje elev ska ha tillgång till ett personligt digitalt verktyg inom tre år. Det krävs mycket av lärarna för att utveckla elevernas digitala kompetens och utan verktyg för alla kommer du inte lika långt. Så det är en knäckfråga.

Hon berättar att den förra omgången sjundeklassare som hon undervisade hade haft en-till-en-verktyg på sin förra skola. När de började i högstadiet var de redan bekanta med den praktiska användningen av datorer och de kunde mejla in uppgifter, spara material, göra enkla sökningar och hade ett hum om källkritik.

Sjuorna som Helena började undervisa detta läsår hade däremot inte någon tidigare en-till-en-erfarenhet.

– Det märks en enorm skillnad i hur de hanterar datorn som arbetsverktyg. De har inte med sig samma funktionella förmågor som gruppen innan hade, utan låg efter, berättar hon och tillägger att det tagit tid från själva undervisningen.

Kommentera