Annons
David Spak och Charlotta Granath ligger bakom satsningen på fortbildning för lärare och vägledare. Foto: Magnus Glans

Så blir lärare och syv bättre på att samarbeta

Publicerad 23 september 2020

Fakta

Charlottas och Davids fem tips

Så förbättrar du samarbetet mellan lärare och syv

  •  1. ”En grundförutsättning för ett hållbart samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare är att man har plattformar för att träffas. Vägledare bör till exempel ingå i ett pedagogiskt arbetslag och kan även delta vid ämneslagsmöten.”
  •  2. ”Inventera vad som görs i dag. Studie- och yrkesvägledare och lärare behöver tillsammans sitta ned, nyttja varandras kreativitet och planera.”
  •  3. ”Sätt er ned och se över innehållet i kursplanerna för att se på vilket sätt ni kan koppla vidareutbildning och arbetsmarknad till varje ämne.”
  •  4. ”Skapa en handlingsplan, ett levande dokument, med konkreta mål.”
  •  5. ”Följ upp arbetet. Vad har vi gjort, hur gick det och vad kan vi utveckla?”

Fakta

Fortbildning för lärare och syv

Fem steg i LR:s satsning på fortbildning för lärare och syv:

Skolans studie- och yrkesvägledningsuppdrag

  • Genomgång av styrdokument (läroplan och skollagen), roll- och ansvarsfördelning samt statistik av olika slag. Samhällskostnader och konsekvenser till följd av felval, skolavhopp och studieavbrott. Upprättande av handlings- och aktivitetsplan för skolans arbete med skola–arbetsliv. Systematiskt kvalitetsarbete för en likvärdig och kvalitativ vägledning. Här får deltagarna tillgång till syv-plan. 

Valkompetens och självkännedom

  • Genomgång av begreppet valkompetens. Hur kan man arbeta med att stärka och utveckla elevernas valkompetens? Varför är det viktigt att arbeta kontinuerligt och regelbundet med eleverna valkompetens? När kan och bör man börja arbeta med elevernas valkompetens och självkännedom? Hur kan man arbeta för att få eleverna att känna sig trygga inför sin framtid? Hur kan man hjälpa eleverna att strukturera, samla, analysera, sammanställa och organisera information om sig själva, utbildningar och yrken, samt ta ställning till och genomföra beslut som rör den egna framtiden? Här ges flera olika övningar och exempel kring självkännedom. Seminariet ger inspiration för vidare arbete.

Undervisningsexempel F–6

  • Många konkreta och praktiska undervisningsexempel från verkligheten. Hur kan man arbeta med skola–arbetsliv i förskoleklass, låg- och mellanstadiet? Här visas flera exempel för olika ämnen och för mentorstid.

Undervisningsexempel 7–9 och gymnasiet

  • Många konkreta och praktiska undervisningsexempel från verkligheten. Hur kan man arbeta med skola–arbetsliv i högstadiet och gymnasiet? 

Prao/APL

  • Hur kan man arbeta före, under och efter prao/APL för att eleverna ska tillgodoräkna sig kunskaperna på bästa sätt? Vi går igenom hur man kan arbeta kvalitativt med tydlig koppling till olika ämnen. Här får deltagarna mycket inspiration och många praktiska exempel för det vidare arbetet.

Fortbildningen är en medlemsförmån. Läs mer på lr.se/kalendarium

Läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren David Spak vet vad som krävs för att nå ett lyckat samarbete över professionsgränserna.
Med en ny utbildningssatsning vill duon sprida sina bästa tips och kunskaper för att stärka samarbetet och göra det meningsfullt. 

Samarbetet mellan lärare och studie- och yrkesvägledare uppfattas i dag av yrkesgrupperna på många skolor som både svårt och utmanande. Samtidigt har viljan att vända på situationen blivit allt större inom professionerna.

Det menar läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren David Spak, som sedan en tid tillbaka arbetar med att stärka samarbetet på olika sätt.

Under början av 2019 inledde duon en utbildningssatsning genom Stockholms universitet där man föreläste för syv-studenter kring hur man får det gemensamma arbetet mellan lärare och studie- och yrkesvägledare att fungera bättre.

Charlotta Granath och David Spak har därefter aktivt fortsatt med att både föreläsa och utbilda yrkesverksamma lärare, vägledare och studenter på flera platser i landet.

– Efter första utbildningsdagen märkte vi, inte minst på frågor vi fick av både yrkesverksamma och studenter, att behovet av yrkessamarbetet är stort, säger Charlotta Granath.

De har nu fått uppdraget av Lärarnas Riksförbund att erbjuda en nationell utbildnings- och fortbildningsserie för lärare och studie- och yrkesvägledare i syfte att stärka hela skolans arbete inom samarbetsfrågan. Utbildningen, som är en förmån för LR-medlemmar, startar i oktober och är uppdelad på fem olika tillfällen (se nästa uppslag) med teoretiska och praktiska moment samt undervisnings-exempel – och utbildningen sker digitalt.

Målet är att utbildningen ska ge en ökad förståelse för studie- och yrkesvägledningsuppdraget och bjuda på massor av inspiration och konkreta verktyg.

David Spak menar att det finns mycket att vinna på ett tydligare samarbete mellan lärare och syv och han ser flera brister i dag.

– Jag ser att lärare och syv inte närmar sig varandras yrkesgrupper, man håller sig mest inom sin egen yrkesgrupp. Många lärare är rädda att samarbetet ska leda till en extra belastning och det har jag full förståelse för.

Charlotta Granath och David Spak arbetar för att öka samarbetet mellan lärare och vägledare.Därför är det viktigt att prata mycket med varandra mellan yrkesgrupperna och inventera vad man gör för att se om arbetet går att koppla till varandra. Det är även enormt viktigt att yrkesgrupperna får rätt förutsättningar, påpekar han.

– Jag ser att det finns en stor vilja bland vägledare och lärare att samarbeta men man behöver rätt förutsättningar som ingen annan än skolledningen kan sätta. Får man rätt förutsättningar att samarbeta, jobba tillsammans och träffas på arbetslagsmöten, då kan man sätta en planering som leder till en förbättrad arbetsplats.

Charlotta Granath upplever att det under det senaste året har blivit mer fokus på samarbetsfrågan mellan professionerna.

– Jag ser det mycket mer och tydligare. Vi märker också av intresset från flera olika ställen i landet och i olika stadier i utbildningsväsendet – komvux, grundskolor, gymnasieskolor och hela barn- och utbildningsförvaltningar. Det är på alla möjliga nivåer, säger hon och fortsätter: 

– Just ”hur:et” och ge exempel praktiskt hur man går tillväga är eftersökt. Många vet att man ska göra detta, man kollar styrdokumenten, men man vet inte när och i vilken ände man ska börja.  

Kan du ge några konkreta exempel på hur man stärker samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare och lärare?

– Tittar man på våra styrdokument kan man se att det finns flera ämnen där det går att samarbeta. I samhällskunskapen går man igenom arbetsmarknaden och där skulle man ha en stor vinst av ett samarbete. 

– Steg ett är att sätta sig ner och se över innehållet i kursplanerna och kolla på vilket sätt kan jag få in vidareutbildning och arbete i undervisningen.

Charlotta Granath har exempelvis jobbat med fältstudier inom geografi där hon har samarbetat tätt med skolans vägledare för att få ett syv-perspektiv.

– Det har fungerat utmärkt. Även eleverna uppskattar det mycket. Redan i årskurs 8 börjar vi titta på webbsidor om gymnasieval. Det är viktigt att vi ger eleverna redskapen att bli självständiga i sökandet, säger hon.

På många skolor kan det vara svårt att få tiden att räcka till kring ett samarbete mellan professionerna. Vad är viktigast att tänka på för att ens lyckas inleda ett samarbete?

– Steg ett är att det finns tid till att träffas. Sitter man tillsammans och tittar på innehållet i kursplanen så kommer det att bli väldigt tydligt för båda yrkesgrupperna hur man kan använda varandras kompetenser, säger Charlotta Granath.

Något som David och Charlotta brukar trycka mycket på under utbildningsdagarna är att man som syv behöver ta initiativ till att börja samarbeta och inte och sitta och vänta på att läraren ska söka upp en.

– Vi behöver visa mer intresse för varandras professioner och hur vi kan samarbeta. Som skolledare behöver man investera en gemensam tid till att lyfta den här frågan. Det har vi märkt när vi föreläser: när man har fått den pushen så är det mycket som händer i verksamheten, säger David Spak. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Debatt

”Förnyad LAS är inget hot mot legitimerade lärare”

Debatt

"Är det någonting vi lärare behöver så är det en rörligare arbetsmarknad. Endast så kan sämre arbetsgivare straffas ut", skriver debattören. 

Kommentera

”Vilket värde har vår värdegrund?”

Debatt

”Att undervisa i enlighet med den värdegrund som gäller enligt svensk läroplan har blivit problematiskt.”

Kommentera
Annons
Annons
Annons

Elev begär ut gamla prov – lärare beordras leta fram dem

Sekretesslagstiftning

Åtta lärare i Göteborg har beordrats lämna ut alla prov de använt de senaste fem åren.
– Problematiskt att det räknas som offentlig uppgift, säger LR-ombudet Gabriella Bengtsberg.

Debatt

”Satsning på lärlingsutbildning kan minska gängkriminaliteten”

Debatt

”Med hjälp av yrkesutbildning kan vi pressa ner ungdomsarbetslösheten och underlätta integrationen”, skriver Susanne Christenson och Paula Hammerskog på AcadeMedia.

Kommentera
Annons
Annons
Vuxenutbildning

LR kräver bättre arbetsvillkor för vuxenlärare

Komvux

"Sverige är beroende av en befolkning med höga kunskaper."

Annons

Skyddsombudens dag: ”Är det nästan varje dag”

Skyddsombudens dag

Örebros huvudskyddsombud Carin Arnesson upplever att skyddsombuden varit extra uppskattade just nu.

Studie: ”Vad får lärare och elever ut av ämnesintegrering?”

Forskning

”Vinsterna är många med ämnesintegrering.”

Blogg

Skytte: ”Skickliga lärare ska inte till förorterna – de är redan där”

Blogg

”En skicklig lärare i innerstan blir inte skicklig per automatik i orten.”

Hot och våld mot lärare

Facket om ökade skolvåldet: ”Behövs mer stöd”

Våld mot lärare

Ombuden är överens – krävs ytterligare resurser. 

Anställningstrygghet

LR: Därför säger vi nej till las-förslaget

Las

Båda lärarfacken gör som LO och säger nej till las-förslaget.

Lärarstudent

Allvarlig trend på Gotland – bara två lärarstudenter går kvar

Student

Lärarstudenterna på Gotland blir färre och färre. 

Läraren: ”Det går inte alls att hålla avstånd”

Corona

”Rekommendationerna efterlevs definitivt inte.”

 

Lärarmordet i Frankrike

Efter lärarmordet i Frankrike: Kommer förena kåren

Utrikes

I fredags mördades läraren Samuel Paty.

Svensk skola dålig på att kompensera för socioekonomisk bakgrund

Likvärdighet

Elevers socioekonomiska bakgrund påverkar skolresultaten mer i Sverige än EU-genomsnittet, visar ny rapport.

skolverkets lägesbedömning

Skolverkets varning i bedömning av skolan

Arbetsmiljö

"Äntligen har man förstått att det kommunala självstyret har gått alldeles för långt."

Anna Ekström: ”Viktigt att bryta negativ utveckling”

Arbetsmiljö

Utbildningsministern välkomnar Skolverkets förslag om ökad statlig närvaro.

Därför är jag besviken på Skolverkets lägesbedömning

Blogg

Så här skulle Per Kornhall vilja att Skolverket skrev i stället.

coronaviruset

Forskare: Hälften hade undvikit smitta om högstadiet stängt

Corona

Hälften så många högstadielärare skulle ha smittats och blivit allvarligt sjuka om även högstadiet hade stängt i våras, enligt en ny studie.

Debatt

”Skolkoncerner får för stor skolpeng”

Debatt

”Vi vill att alla elever ska få utvecklas och lyckas oavsett förutsättningar, men privata vinstdrivande företag kommer alltid ha som främsta mål att öka sin vinst”, skriver debattörerna.

Kommentera

”Öka kunskapen om språkstörning i skolan”

Debatt

Språkstörningen påverkar inlärning och förståelse i alla skolämnen och kan även ge negativa effekter på socialt samspel, skriver debattörerna. 

Kommentera
Hot och våld mot lärare

Förälder tog stryptag på lärare – döms för våld mot tjänsteman

Våld mot lärare

Tidigiare friad pappa döms efter betygsdispyt: ”Allt annat hade varit en katastrof.”

Lärarna: Personalbrist grunden till våldsdåden på våra skolor

Hot och våld

Efter flera våldsamma händelser på högstadieskolor i Östersund pekar lärarna ut nedskärningar i personal som grundproblemet.

Läraren: ”Metoden är underordnad vår roll”

Undervisningsmetod

Hur man som lärare hanterar en undervisningsmetod är betydligt viktigare än valet av metod enligt läraren Svante Holmberg.

”Varför får inte de äldre barnen del av regeringens läsmiljoner?”

Debatt

Regeringens årliga satsning på läsning är bra men lämnar också en del frågetecken. Och varför sitter inga lärare med i läsrådet? Det skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera

Överskott på 27 miljoner – men skolan förlorar 40 lärartjänster

Nedskärningar

Sparåtgärderna i Lund grundskolor har gått så långt att det nu finns ett överskott på 27 miljoner kronor. Samtidigt har lärarna, lärar- och elevassistenterna blivit färre, och eleverna fler.

Kartläggning ska ge fler behöriga lärare

Legitimation 

En av tre grundskollärare i Norrköping saknar behörighet: ”Det är katastrof. Gör man inget radikalt kommer det att bli sämre”

Ny studie: Talängsliga elever skuldbelägger sig själva

Forskning

”Många elever tycker det känns läskigt och motigt att delta muntligt i engelskundervisningen”

Läraren om talängslan: ”Okej att vara rädd”

Talrädsla

”Det är många elever som är talängsliga och i all den här ängslan så är det främmande språket värst”, säger läraren Daniel Sandin

dokumentation

Lärarprotest mot övernitiska dokumentationskrav i Malmö

Arbetsmiljö

Digitala matriser leder till dubbelarbete och krockar med Skolverkets allmänna råd, enligt LR Malmö.
– Det rör sig om tusentals klick, säger biträdande kommunombud Andreas Lindahl.

Debatt

”Det är inte det fria skolvalet som leder unga in i kriminalitet”

Replik

”Vi måste vara beredda att införa många åtgärder för att alla elever ska lyckas”, skriver företrädare för Moderaterna i en replik.

Kommentera

”Ett segregerat skolsystem kan leda till att unga mister sina liv”

Debatt

"Det är dags att göra upp med ett skolsystem som möjliggör segregation och förstärker ojämlikheten", skriver Gunilla Svantorp (S) och Fredrik Lundh Sammeli (S).

Kommentera
friskolekoncernernas ekonomi

De största friskolornas överskott motsvarar årslön för 8000 lärare

Friskolekoncerner

Sammanlagt rörelseresultat: Över fem miljarder kronor de senaste fem åren.

Debatt

”KD:s förslag är inget annat än ett självmål”

Debatt

”Att fler behärskar sina modersmål stärker Sverige”, skriver företrädare för Liberalerna med anledning av KD:s förslag att skrota modersmålsundervisningen i alla skolor.

Kommentera

”KD sätter politiskt spel före elevernas lärande”

Debatt

”Förslag som rymmer den här typen av kunskapsförakt handlar snarare om politiskt spel”, skriver riksdagsledamoten Linus Sköld (S) om KD:s utspel att avskaffa modersmålsundervisningen.

Kommentera
Studie- och yrkesvägledning

Över 1000 vägledare saknas: ”Man känner sig otillräcklig”

Syv

Bristen på vägledare leder till enorma kostnader, enligt LR.

Skolverket hemligstämplar uppgifter

Skolstatistiken tillgänglig igen – men bara gamla uppgifter

Sekretess 

Äldre statistik om såväl fristående som kommunala skolor blir åter tillgänglig via Skolverkets webb, efter nytt rättsligt ställningstagande.

BETYG OCH BEDÖMNING

”Särskilt beakta” – en lagstiftning som inte fungerar

Bedömning

”Detta PM har aldrig publicerats av Skolverket men innehåller mycket som förtjänar att komma fram i ljuset”, skriver Nicklas Mörk.

Lärare beordras till mer undervisningstid: ”Väldigt olyckligt”

Arbetsmiljö

Skolledning och lärarfack oeniga om arbetstiden. 

Utsatta områden

Ny studie: Det här saknar lärare i utsatta områden

Rapport

"Varken lärarstudenter eller lärare känner att de har beredskap att möta den verklighet som är". 

Lärarlöner

Svenska lärarlöner långt efter grannländerna

Lönestatistik

Svenska lärare tjänar långt mindre än kollegor i många europeiska länder, visar en ny EU-rapport.

Saco: Två av tre lärarutbildningar lönar sig inte

Löner

SACO:s nya rapport om livslöner visar att två av tre lärarutbildningar innebär en ekonomisk förlust.

Kommuncheferna: ”Vårt förtroende för kommundirektören är förbrukat”

Arbetsmiljö

Kommunchefer i Hörby anklagar högsta ledningen för att skapa rädsla och en tystnadskultur.

Internationella lärardagen

Turkiska lärare kämpar för demokrati och barns rätt till utbildning

Fackligt

Engelskläraren Özgur Bozdogan berättar om sin fackliga kamp i Turkiet för demokratiska rättigheter och barns rätt till utbildning.

Derya förlorade allt men vägrar ge upp kampen

Internationellt

Derya Yulcu hade jobbat 20 år som lärare i lågstadiet när hon plötsligt blev uppsagd utan att få veta varför. 

I Argentina är lärarna krisens hjältar

Skolvärlden i Argentina

Skolvärlden åkte till Buenos Aires för att ta reda på vad som driver lärarna.

”Jag lär dem att IS religion är farlig”

Reportage

Hon undervisar i en barack och bor mitt bland Islamiska statens rekryterare. Läraren, som vi kan kalla Hanadi, vägrar se sina elever strida för extremistgruppen i Syrien.

Friades för strypgrepp på lärare – nu tas fallet upp i hovrätten

Hot och våld

Enligt vittnen misshandlade pappan sonens lärare för att han inte satt ett A i betyg.

Debatt

”Lagstadga resursskolan som den sista skolformen”

Debatt

”Den här målgruppen är inte osynlig för att den inte finns. Utan för att begreppet omfattande behov är tvetydigt”, skriver grundskolechefen Aiman Jihar.

Kommentera

Alexander Skytte: ”Läraren ska inte sära på vänner”

Blogg

”Jag som lärare ska inte sära på vänner. För vänskap är något fint.”

”Att återkoppla är viktigt i ett demokratiskt samhälle”

Feedback

För att väcka tankar som leder till kunnande ska man enligt författaren och specialpedagogen Helena Wallberg ställa frågor, vara specifik och undvika påståenden. 

 

”Tillsynsansvaret – visst kan jag strunta i det?”

Blogg

”Hur ofta pratas det om det här på våra arbetsplatser?”

Coronaviruset

FHM: Familjeisolering gäller inte elever i grundskolan

Corona

Lärarnas Riksförbund: "Viktigt att lärarnas som känner oro tas på allvar."

Dyster rapport: Så kan pandemin slå mot lärarnas pension

Pension

Pandemin riskerar att minska lärarnas pension kraftigt.    

LR efter kraschade förhandlingar: Dra tillbaka las-förslaget

Arbetsrätt

LR:s ordförande Åsa Falhén befarar drastiska konsekvenser för lärarna om las-utredningen drivs igenom.

Pisa 2018

OECD godkänner Sveriges Pisa-resultat

Pisa

Men det finns reservationer.

Kornhall: Vi behöver en analys av vad som händer med Pisa-testerna

Pisa

”Pisa-undersökningarna är för viktiga för att korrumperas på olika sätt”.

Här har eleverna lunch under lektionstid

Skolmat

”Det är en lugnare matro.”

Skolans klädkod skapar debatt: ”Kan kopplas till kriminalitet"

Klädkod

Inga mjukisbyxor eller magväskor. 

Skolinspektionen kartlägger lovskolan under pandemin

Lovskola

Skolinspektionen har kartlagt skolhuvudmännens arbete då pandemin befarats medföra högre tryck på lovskolan.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons