helena_kvarnsell

Läraren Helena Kvarnsell har tagit fram en checklista som man kan använda för att göra en IT-skyddsrond på sin skola.

| Foto: Magnus Glans
Arbetsmiljö

Så får du bättre digital arbetsmiljö

Allt fler av lärarnas arbetsuppgifter görs digitalt, men den digitala arbetsmiljön på skolorna behöver bli bättre.
– Börja med att göra en IT-skyddsrond, föreslår läraren Helena Kvarnsell.

it_skyddsrond_v3.2-3
Checklista

Lärarnas Riksförbunds checklista för en IT-skyddsrond hittar du på lr.se/it-skyddsrond

Välj själv vilka frågor i checklistan som är relevanta att ha med i skyddsronden. Du kan även lägga till egna frågor. 

Exempel på frågor ur checklistan: 

  • Finns det dockningsstationer i klassrummen? 
  • Finns det rutiner för vad som ska göras när en lärares dator inte fungerar?
  • Finns det rutiner om förväntan på svar per e-post?
  • Hur många klick tar ett rutinärende för en lärare (t.ex. att bedöma en uppgift för en klass)?
  • Görs konsekvensanalyser vid införande av ett nytt digitalt verktyg för lärare eller elever?

Helena Kvarnsell

Gör: Lärare i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik för årskurs 7–9 vid Björknässkolan
i Nacka. Ämnesspanare och utredare på Lärarnas Riksförbund. 

Aktuell med: Har tagit fram en checklista för en IT-skyddsrond. 

Långsamma nätverk, elev-datorer som är på service och otaliga IT-system att logga in på. Att den digitala arbetsmiljön i skolan behöver bli bättre håller nog de flesta med om.

– Jag har svårt att tro att det finns någon annan yrkeskår som har så dålig digital arbetsmiljö som lärare. Tänk om man kom till sitt jobb på banken och de sa ”i dag ligger internet nere”. Det händer inte. Men på en skola förväntas man hantera det och ha dubbla lektionsplaneringar – en utifrån att nätverk och datorer fungerar och en utifrån att de inte gör det. Det leder självklart till en massa stress att inte kunna lita på att allt funkar, säger läraren Helena Kvarnsell. 

Helena Kvarnsell.
Helena Kvarnsell. | Foto: Magnus Glans

Trots att allt fler av lärarnas arbetsuppgifter görs digitalt, så uppmärksammas den digitala arbetsmiljön inte alls lika mycket som den fysiska. För att ändra på det har Helena Kvarnsell på uppdrag av Lärarnas Riksförbund tagit fram en checklista, som man kan använda för att göra en IT-skyddsrond på sin skola. Med hjälp av checklistan går man steg för steg igenom hur arbetsmiljön ser ut och tar fram en plan för åtgärder. 

Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar, och det är arbetsgivaren som håller i skyddsronder tillsammans med skyddsombudet på skolan. Men Helena vill uppmuntra alla lärare att läsa igenom den nya checklistan, även du som inte är skyddsombud.  

– Fundera över vilka förändringar som skulle göra störst skillnad på din skola. Diskutera med dina kollegor och föreslå för ditt ombud eller din rektor att ni ska titta på de arbetsmiljöfrågorna. Det är bra att välja ut några områden att prioritera och jobba med under året. Erbjud dig gärna att hjälpa till med skyddsronden om du är intresserad av IT-frågor. 

Helena använder själv gärna IT i sin undervisning och tycker det finns stora fördelar med det, både för henne och för eleverna. Men hon vet också att IT-problemen på skolorna gör att många lärare inte tycker att det är värt tiden och stressen.

– Det är självklart inte effektivt att lärares tid och ork går till att lappa och laga digitala system. Den tiden vill vi lägga på planering och uppföljning av lektioner i stället. Alla vinner på att lärare inte behöver vara IT-tekniker. Jag tror att det finns jättestora möjligheter att förbättra den digitala arbetsmiljön med en IT-skyddsrond. Bara genom att alla blir mer medvetna om hur de här frågorna påverkar arbetsmiljön så kan vi komma långt, säger Helena. 

Kommentera