10 tips

Så får du upp din lön

Var ordentligt påläst och väl förberedd när du ska löneförhandla.
– Då ökar dina möjligheter att få upp lönen, säger Göran Björling som är ombudsman på Lärarnas Riksförbund.

10 tips för högre lön
  • Förbered dig noga inför löneförhandlingen. Ta reda på lönekriterierna och kolla lönestatistiken. Har du en rimlig lön jämfört med kollegorna på skolan, i kommunen och i regionen? Har du fått nya arbetsuppgifter och mer ansvar sedan du senast förhandlade om lönen? Har du vidareutbildat dig?
  • Jämför din lön med marknaden i övrigt.
  • Fundera noga igenom dina – och chefens – argument. Den lönesättande chefen och du ska ha ett likalydande samtalsunderlag, som visar vad samtalet ska innehålla.
  • Ta initiativ. Bestäm dig för vad som är ditt mål och föreslå sedan med väl genomtänkt förhandlingsmarginal den nya lön du vill ha. Ha is i magen. Säg inte ja för snabbt.
  • Är du missnöjd med utfallet, be chefen att tydligt och konkret berätta vad du ska göra för att få upp din lön. Tag kontakt med din fackliga representant.
  • Får du löften om löneförhöjning i samband med nästa löneöversyn eller liknande, se till att få löftena skriftligt.
  • Sök nya jobb. Med andra erbjudanden i ryggen är det lättare att förhandla om bra villkor.
  • Bry dig inte om argument som att arbetsgivaren inte har råd att höja din lön om eleverna ska få moderna läromedel, ommålade lokaler eller liknande. Det är i detta sammanhang inte ditt problem. Lönediskussionen ska bara handla om dig och din lön.
  • Inse att ni har motstridiga intressen. Du vill ha så bra betalt som möjligt. Arbetsgivaren vill komma undan så billigt som möjligt.
  • Sök karriärtjänster. Tjänst som förstelärare ska i genomsnitt innebära en lönehöjning med 5 000 kronor i månaden och en lektorstjänst med 10 000 kr.

Han berättar att det finns ett par givna tillfällen – förutom vid det årliga lönesamtalet  – då den enskilde ska förhandla om sin lön.
 

– Det första är vid nyanställning. Det andra är om man får ändrade arbets- och ansvarsuppgifter. 

– När du ska förhandla bör du tänka på att lönen består av tre olika beståndsdelar. Den första är en befattningsdel som är en slags prislapp på yrkets svårighetsgrad, ansvar och utbildningskrav. Den andra är en individuell del. Den är vanligtvis den viktigaste delen vid den avtalsstyrda, årliga lönesättningen. I denna del bedömer arbetsgivaren hur du har fungerat och lyckats i din roll som lärare eller studie- och yrkesvägledare sedan förra gången man satte din lön. Den tredje delen är en marknadsdel. Utbud och efterfrågan helt enkelt.

Vilken del är starkast?

– Just nu är marknadskrafterna väldigt starka, framför allt på grund av legitimationsreformen och lärarbristen.

Hur mycket kan en legitimerad lärare höja sin lön genom att byta arbetsgivare?

– 4 000–5 000 kronor är fullt möjligt, lite beroende på var man bor i Sverige.  Rörligheten är större i storstadsområdena och där är också marknadspåverkan större.
Göran Björling säger att det är viktigt att vara påläst inför en löneförhandling, inte minst när det gäller lönestatistik.

– Ta reda på hur lönenivåerna ser ut för din grupp av lärare eller studie- och yrkesvägledare, för de med samma tjänstgöringstid som du har, med samma ansvar och så vidare. Ta reda på vad andra arbetsgivare i närområdet och i riket betalar. Läs arbetsgivarens lönepolitik och -policy. Vad säger lönekriterierna? Ju mer du kan, desto bättre förutsättningar har du att argumentera för din sak.

Vad ska man göra om chefen säger att jag inte kan få mer än begränsad höjd lön i år, men däremot betydligt mer nästa år?

– Se till att få löftena skriftligt. Nästa år är det kanske en annan chef som du ska förhandla med.

Kommentera