ulrika-carlsson_klassrum

Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk talesperson.

Debatt

”Så får vi en bra skola för alla”

Debatt. Fokus på utbildningen genom mer tid, aktivt skolval och ökad konkurrens med friskolor är några av Centerns punkter för framtidens svenska skola. 

Sommarlovet är över och våra barn och ungdomar tar plats i skolan. En bra utbildning utgör grunden för vårt samhälle. Vi måste genomföra satsningar som bidrar till en lyckad skolgång, från förskolan till gymnasieskolan, för att säkra framtida chanser på arbetsmarknaden för våra elever. En hög kvalitet på utbildning är avgörande för att Sverige inte ska klyvas.

För att nå dit är läraren den enskilt viktigaste faktorn. Det krävs många duktiga lärare för att ge alla barn och unga en bra skolgång. En skicklig lärare kan sitt ämne, engagerar och återkopplar till eleverna. Vi måste kunna garantera eleverna kvalitet och kreativitet i skolan. Det gör vi genom att frigöra den tid som krävs för att vara just lärare.

Därför måste den administrativa bördan på lärare och skolledare minska. Dokumentation som inte leder till att eleven lär sig mer ska bort och i större utsträckning samordnas på nationell nivå. Vi i Centerpartiet vill även ha fler lärarassistenter i skolan. På det sättet kan läraren renodla sin roll och sätta fullt fokus på utbildningen.  

För att få fler att vilja bli lärare måste det också bli mer attraktivt att vara lärare. Det gör vi bland annat med ett tydligt karriärsystem och en garanterad kompetensutveckling, inte minst genom tät kontakt med klassrumsnära forskning.

För läraren handlar det också om möjligheten att kunna välja arbetsgivare, vilket stärker läraryrkets status. Friskolornas etablering, från förskola upp till gymnasieskolan, har lett till ökad konkurrens, vilket i sin tur ger högre kvalitet.

Allt fler föräldrar och elever väljer aktivt skola. Det kan handla om att välja en skola som ligger nära hemmet, men det kan också handla om möjligheten för elever att välja en skola med en pedagogik som passar just dem bäst.

Men alla gör inte ett aktivt val, trots att möjligheten finns. Vi måste hjälpa dem att välja. Det gör vi genom att införa ett aktivt skolval, samtidigt som vi gör informationen om vilka val som finns mer lättillgänglig. Studie och yrkesvägledningen måste också stärkas och finnas tillgänglig för alla genom hela grundskolan. På så sätt får vi en skola som bättre utgår från varje elevs behov. 

Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för det fortsatta lärandet. Genom att så tidigt som i förskoleåldern nå barn som riskerar framtida svårigheter i skolan ökar möjligheterna för att alla barn ska få en bra skolgång. Centerpartiet vill därför stärka och bygga ut förskolan för att nå fler barn.

Vi vill också att grundskolan ska bestå av tio år istället för nio. Så ger vi elever ytterligare ett år i skolan och en chans att lära sig mer. Dessutom ökar möjligheterna att ta tillvara på den kreativa lärandeprocessen från förskoleklassen och föra in det i grundskolan.

Centerpartiet accepterar inte skolor som inte håller måttet. En skola som inte levererar ska stängas. Vi kommer alltid att ställa höga och tydliga kvalitetskrav på alla huvudmän, fristående som kommunala. Det är en nödvändighet för att säkerställa kvaliteten och ge alla barn goda förutsättningar. 

Vi i Centerpartiet vill se tidiga insatser, en säkrad kompetensförsörjning av lärare och en stärkt valfrihet. Det är vad som krävs för att ge alla elever möjlighet att lyckas. Med rätt åtgärder kan vi bygga framtidens skola i hela landet, där alla har möjlighet att nå sina mål.

Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk talesperson 

Kommentera