skolvarlden_mall_webbild_vanster

Charlotta Rahm har fått pris för sin geografiundervisning.

Geografilärarpris

Så jobbar ”Årets geografilärare”

Charlotta Rahm, lärare på Mohedaskolan, har fått ”Geografilärarpriset” för sin pedagogik. Hon försöker göra världen levande för sina elever och anknyta den till deras liv.
– Jag känner att jag måste ta med eleverna ut i världen, säger hon.

Geografilärarpriset

Svenska Nationalkomittén för Geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) har inrättat ett årligt pris för lärare inom ämnet geografi. Syftet med priset är att stärka ämnets ställning i samhället.

Det ska ges till lärare som utför sitt arbete med stor skickligthet, vilket definieras som att undervisa i geografi utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Man vill med priset också uppmärksamma lärare som använder sig av olika geografiska metoder, olika verktyg och som utvecklar sin undervisning för att göra eleverna intresserade.

Nomineringarna till priset kan göras av skolledare, lärare vid lärarutbildningar i geografi och andra geografilärare.

Charlotta Rahm är lärare i svenska, engelska och SO-ämnen för årskurs fem på Mohedaskolan i Alvesta. Hon har nyligen fått pris som årets geografilärare vilket delas ut av bland andra Svenska Nationalkommittén för geografi.

– Det känns jätteroligt såklart. Man blir väldigt stolt och glad, säger hon.

Charlotta Rahm blev nominerad av sin kollega Annika Ström och i motiveringen står det att ”genom sin undervisning i geografi har elever fått ökad medvetenhet om världen, blivit medkännande människor samt fått öka [sic!]förståelse för varför världen behöver en hållbar utveckling.” 

Charlotta Rahm säger att diskussioner om samhällsfrågor utifrån geografi, exempelvis hållbar utveckling, är ett vanligt inslag i hennes undervisning.

– Det förklarar ju allt, varför världen ser ut som den gör, samspel mellan natur och människa. Särskilt just nu med klimathotet och hållbar utveckling är det otroligt viktigt hur jorden påverkar oss och hur vi mer och mer påverkar jorden. Så geografi är högaktuellt just nu.

Det praktiska är något hon återkommer till och säger är viktigt vid utlärandet av geografi och andra ämnen. Det är också viktigt att lektionerna blir varierande. ”Det som är slående är hennes engagemang och påhittighet” är en formulering som dyker upp i juryns motivering. Återkommande inslag är att gå ut och lära sig om kultur- och naturlandskap, eller pyssel som att göra en topografisk karta över samernas traditionella landområde, på samiska Sapmi, av trolldeg för att sen föra en diskussion utifrån det.

– Häromdagen jobbade de med Sapmi, och gjorde topografiska kartor, men skrev också faktatexter och kom in på en diskussion om levnadsvillkor i norr.

Charlotta Rahm tror att den praktiska aspekten är viktig inte bara för årskurs fem som hon själv lär ut i, utan även när eleverna är äldre.

– Jag tänker mellanstadiet, absolut. Men jag tror att man inte får släppa det sen när de kommer upp på högstadiet så att det inte blir för teoretiskt. För då tappar man dem. Det har ju inte bara att med ålder att göra, vi människor behöver känna saker, och göra för att lära. Inte bara läsa in.

I motiveringen till priset nämns även hur Charlotta Rahm ”använder sina erfarenheter i kombination med ny forskning samt likväl ny digitala [sic!]teknik som kartböcker och jordglober.” För utöver att arbeta praktiskt och att vara utomhus tycker Charlotta Rahm att film och teknik är viktigt för att göra världen levande för eleverna. Ett exempel på det är användandet av Google Earth på lektionerna som ger en möjlighet att se på satellitbilder av hela jorden. Ett annat att se hur människor i andra delar av världen lever på film.

– Google Earth tycker jag mycket om. Eleverna tycker det är jättespännande. ”Åh, kan du inte gå in där” och ”zooma in där.” Det är ju spännande, man får en helt annan uppfattning.

– Vi tittade på en fantastisk film som följer fyra barn från Marocko, Indien, Argentina och Kenya. Man får se deras väg till skolan. Det är en väldigt långsam film, en och en halv timme lång, och det händer inte mycket. Men innan de såg filmen fick mina elever skriva ned sin skolväg och beskriva den. Leta på Google Maps och mäta ut hur lång den är, hur lång tid det skulle ta med bil respektive att gå. Jämföra vilka faror som finns och så. Det kan också vara en lektion, och det var väldigt uppskattat.

Hon försöker få in praktiska element till undervisningen även i andra ämnen, men speciellt geografi går lätt att arbeta med på ett praktiskt sätt.

– Geografi är väldigt tacksamt att arbeta med praktiskt jämfört med exempelvis religion eller historia. Men som i engelska eller svenska försöker jag variera jättemycket. Jag blir lätt uttråkad om vi alltid gör på samma sätt och jag tror eleverna behöver det. Man behöver hitta alla elever och då måste man prova på olika sätt.

Hon säger att hon försöker arbeta tematiskt så mycket som det går, det vill säga att flera ämnen kan arbeta med någonting gemensamt. Men schemat kommer ofta i vägen för sådana arbeten.

– Inte så mycket som jag hade önskat. Rent schemamässigt är det svårt. Jag hade gärna jobbat mer med min kollega som är NO-lärare. Tema ”hållbar utveckling” passar alldeles utmärkt i NO och SO tillsammans. Men rent schemamässigt har vi det lite svårt just nu.

Kommentera