fredrik_andersson_klassrum

Fredrik Andersson arbetar som lärare på Slottsskolan (7–9) i Vingåker. Foto: Shutterstock/Privat

Läraryrket

Fredrik hittade tillbaka till läraryrket: ”Var nära att krascha”

Lärarbristen är akut och många lärare överväger att lämna yrket. Fredrik Andersson lämnade läraryrket för tillverkningsindustrin – en paus som gav honom en nytändning att återvända och jobba i skolan igen.

Den internationella undersökningen Talis 2018, som bland annat belyser lärares arbetstillfredsställelse, tidsanvändning och arbetsmiljö, visar till exempel att över 90 procent av de svenska lärarna är nöjda med sitt arbete. En övervägande majoritet anser också att fördelarna med yrket tydligt uppväger nackdelarna.

Men trots de uppåtgående siffrorna i Talis fortsätter lärarbristen att öka. Skolverkets nya siffror visar att lärarbehörigheten i grundskolan detta läsår ligger på 70,5 procent – det kan jämföras med 71,4 procent de två föregående läsåren och 72,7 procent läsåret 2015/16. 

Parallellt finns det lärare som också överväger att lämna yrket, visar en undersökning från Lärarnas Riksförbund (LR) från 2018. Det stora skälet är brister i arbetsmiljön.

Fredrik Andersson är en av alla lärare som valde att lämna yrket. Sommaren 2008 bestämde han sig för att det fick vara nog – han lämnade skolvärlden och började i stället att arbeta inom tillverkningsindustrin i Vingåker. 
   
– Jag var aldrig ledig som lärare på den tiden. Även om jag inte var på skolan hade jag jobbet med mig hem hela tiden. Jag jobbade jämt och kunde inte vara den förälder som jag ville vara till mina egna barn. Det var en enormt tuff period, säger han. 

Fredrik Andersson beskriver att det var en tuff arbetsmiljö på hans skola den tiden och hur det var vanligt att han svarade på mejl på kvällar och helger.

– Jag satt till och med på julafton och svarade till en förälder på mejl minns jag. Då insåg jag att det inte fungerade längre. Jag trivdes inte med den människan jag hade blivit. På industrigolvet insåg jag hur ett jobb kunde vara, du går hem när du slutar och det är inga kunder som ringer hem till dig på kvällarna och vill diskutera dina produkter. 

Efter fem år inom tillverkningsindustrin insåg Fredrik Andersson dock att han saknade att vara lärare och i oktober 2013 återvände han tillbaka in i klassrummet – och där har han blivit kvar.

– Jag saknade undervisningen. Jag hade lärt mig under min tid inom industrin att sätta tydliga gränser, att när du går hem från jobbet är du ledig. Så jag satte upp mentala regler för mig själv när jag skulle tillbaka till skolans värld. Jag insåg först när jag bytt jobb hur nära jag var på att krascha som lärare.

Vad är det för regler? Och vad mer ändrade du på inför läraråterkomsten?

– Jag har blivit mycket bättre på att särskilja jobb och fritid. Till exempel har jag grundprincipen att när jag reser mig från skrivbordet och grå hem – då är jag färdig. Det har blivit en fånig ritual och en symbol för att jag är klar. När kavajen lämnas kvar på stolen, då är jag ledig. 

– Sedan har jag insett att man inte kan lyckas om man inte har förutsättningarna. Det är viktigt att inse att det inte mitt fel och jag gör så gott jag kan med de resurserna jag har. 

Fredrik Andersson tror att många lärare känner en frustration och en uppgivenhet av att man inte räcker till för alla hinna med alla delarna av jobbet. 

– Det blir för mycket och det känns som att man får 10 000 bollar uppkastade i luften och du hinner bara fånga fyra-fem stycken varje vecka. Det här gör att lärare känner sig splittrade och stressade, säger han och fortsätter:

– Alla som överväger lärarjobbet tänker på undervisningen, det är det som är kärnan i uppdraget och det man ser framför sig är aktiviteten i klassrummet. Men när man kommer ut i yrkeslivet så inser man att undervisningen är underordnat all annan administration, socialt arbete och vad man nu möts inför. 

I dag undervisar Fredrik Andersson på Slottsskolan (7–9) i Vingåker. Det har fungerat mycket bra sedan han kom tillbaka till yrket och hans ambition är att fortsätta på samma spår.

– Den här pausen gav mig en nytändning när jag kom tillbaka. Har du möjlighet att testa ett annat jobb om du känner att läraryrket är tungt då är min kraftiga rekommendation att testa något helt annat. 

– Det är inte värt att köra ända in i kaklet och krascha, och sedan vara sjukskriven i hur många år som helst. Då kanske du aldrig kommer tillbaka. Vi har bara en hälsa så det är inte värt det. Räddningen kan vara att ta en paus och inte tänka på skolan på några år.

Kommentera