tove_ekelund

Tove Ekelund, lärare och logoped.

Hälsa

Vårda din röst – så håller den i längden

Många lärare kämpar med återkommande röstproblem. Tove Ekelund, lärare och logoped, ger sina bästa tips på hur du som lärare vårdar din röst och gör den mer hållbar.

Tove Ekelund
  • Är legitimerad logoped, författare, specialpedagog, legitimerad lärare och skolledarutbildad med mångårig erfarenhet av både utrednings- och behandlingsarbete inom sjukvården samt av undervisning och skolledarskap i skolan.
  • Hon är verksam logoped, konsult samt föreläsare inom skolsektorn och andra verksamheter.

Tove Ekelund har under flera år arbetat med personer som söker vård för röstproblem. Nu är hon aktuell med boken ”En logopeds 10 tips till en bättre röst” där hon belyser vikten av att vårda rösten för att förebygga röstproblem och skador. Och precis som titeln antyder ger hon också tips som ska göra det enklare att röstträna på egen hand. Boken innehåller röstövningar som också är digitalt tillgängliga genom QR-koder.

– Många glömmer bort sina röstövningar eller använder fel teknik när de ska träna själva och därför ville jag skriva den här boken. Jag vill hjälpa alla med röstyrken till en röstfriskare framtid, säger Tove Ekelund.

Att drabbas av röstproblem är inte ovanligt, och behovet av rätt hjälp är stort. Värst drabbat är läraryrket. Lärare i allmänhet och kvinnliga lärare i synnerhet är en överrepresenterad yrkesgrupp bland dem som söker logopedvård, påpekar Tove Ekelund.

–  Rösten är ju det instrument som ska föra vidare kunskapen till eleverna, så om läraren inte är röstfrisk påverkar det i flera steg. Det kan dels leda till större röstproblem hos läraren, dels också göra att eleverna lär sig sämre, säger hon.

Ibland blir röstproblemen bättre under helger och lov, men ofta kommer besvären tillbaka när skolan öppnar igen. Då kan sjukskrivning vara enda lösningen för att komma till rätta med problemen, berättar Tove Ekelund.

– Det är otroligt viktigt att man som lärare lär sig att ta hand om rösten och inte pressar den för hårt. Är man till exempel hes, har en klump-i-halsen-känsla eller tycker att det är svårt att nå ut i klassrummet, ska man inte gå till jobbet och köra på som vanligt.

– Lyssna i stället på kroppens signaler, sök logopedvård och träna in en bra röstteknik – både för elevernas och din egen skull.

Vad får det konsekvenser om man inte tar hand om sin röst?

– Många lärare kämpar med återkommande röstproblem. Det vanligaste kallas fonasteni, vilket är ett annat ord för rösttrötthet, och innebär att man har missbrukat rösten. Det kan i förlängningen orsaka skador på själva struphuvudet och stämbanden, vilket i sin tur kan leda till att man måste vara sjukskriven under en längre period eller till och med opereras.

Hur ska lärare då göra för att undvika den här typen av besvär?

– Forskning visar att väldigt få lärare faktiskt är medvetna om hur de låter. Många tror att de har en bra röstkvalitet, men sedan har det konstaterats att så inte är fallet. Så att bli medveten om sin röstkvalitet och hur man egentligen låter är steg 1 när det kommer till att vårda rösten.

– Därefter handlar det såklart om att inte pressa och överanstränga rösten. Precis som idrottspersoner tränar och värmer upp sina muskler innan de ska prestera så behöver lärare värma upp stämbandsmusklerna innan de undervisar, säger Tove Ekelund.

6 KONKRETA TIPS – SÅ VÅRDAR DU DIN RÖST:

  • Ta kontakt med en legitimerad logoped för hjälp eller gå en fortbildning i egen röstträning. Rösten, precis som kroppen i övrigt, behöver träning och omvårdnad genom hela livet.
  • Lär dig några viktiga grundläggande röstövningar som du regelbundet gör och var noga med att värma upp rösten innan talframföranden. Metoden rörfonation har stöd i forskning och används framgångsrikt av professionella röstanvändare för röstuppvärmning, röstträning och av logopeder som en del av behandlingsarbetet med röstproblem.
  • Lär in en effektiv röst- och andningsteknik, sänk röstläget, ha en stabilt avspänd kroppshållning och försök identifiera stressfaktorerna i ditt liv för att minska dem. Felaktig röstteknik, hög bröstkorgsandning, dålig kroppshållning och stress kan orsaka kroppsliga spänningar som förr eller senare brukar sluta i röstproblem. Lyssna på de tidiga tecknen av begynnande röstproblem och sök hjälp i tid.
  • Bli röstmedveten och pressa aldrig rösten utan respektera dess begränsningar och behov av vila. Kom också ihåg att dricka ett par klunkar vatten många gånger under dagen. Inte för att du är törstig, utan för att fukta de slemhinneklädda musklerna som är våra stämband. Använd luftfuktare vid torr inomhusluft.
  • Använd talhjälpmedel, till exempel en bärbar röstförstärkare med mikrofon, för att avlasta rösten och lättare nå ut i klassrummet. Den som måste tala i en bullrig miljö höjer ofta röststyrkan för att höras bättre, vilket sliter mycket på rösten. Ta för vana att mäta bullernivån i klassrummet, använd olika ljuddämpande lösningar och förbättra rumsakustiken.
  • Röstbelastning ingår numera i Arbetsmiljöverkets föreskrifter med lagkrav på alla arbetsgivare om förebyggande åtgärder och uppföljning. Använd Arbetsmiljöverkets checklista för röstergonomi på alla skyddsronder, riskbedömningar och arbetsmiljöronder så rösthälsovårdsarbetet ingår som en självklar del i skolans systematiska arbetsmiljöarbete med åtgärder, handlingsplaner och kontroller.
Kommentera