talradsla

Daniel Sandin har skrivit boken om talrädsla.

Talrädsla

Så hjälper du elever med talrädsla

Ta det i små, små steg under trygga förhållanden, ge eleverna konkreta verktyg och träna lyssnarna. Det är några saker du kan göra för att hjälpa talrädda elever, säger läraren Daniel Sandin. 
En sak ska du absolut inte göra: Låta eleven slippa undan.

Daniel Sandin
  • Arbetsplats: Katedralskolan i Lund.
  • Undervisar i: Svenska, historia och religion.
  • Arbetat som lärare: 18 år. 
  • Aktuell: Har skrivit böckerna ”Talrädsla i skolan – förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala” och nu senaste boken ”Lärares professionella frihet”.

Den muntliga redovisningen närmar sig och som vanligt är det ett par elever som ber om att få slippa. 

Vad gör du som lärare? 

Gymnasieläraren Daniel Sandin, som håller i kursen ”Retorik för dem som inte gillar att hålla tal” på Katedralskolan i Lund, tror att många lärare har som standardknep att ta den talrädda eleven åt sidan, i enrum, och så får eleven hålla sitt föredrag där och läraren kan i alla fall bedöma elevens kunskaper. Det förekommer säkert också att man som lärare är lite överseende och låter den våndande elev slippa.  

Men att låta eleverna slippa undan är att göra dem en björntjänst, menar Daniel Sandin.

– Problemet är att det bara bekräftar elevens bild av sig själv som en person som inte kan tala inför grupp, att man behöver speciallösningar och är usel i sina egna ögon. I stället bör man hjälpa eleven att hantera sin talrädsla och då ska man absolut inte undvika situationen, utan man hjälper eleven genom att de får utmana sig. Men det ska vara under förutsättningar som är trygga.

Det kan vara att ta det i små steg och efterhand låta åhörarskaran växa. Det finns inga genvägar, säger Daniel Sandin. Eleven måste öva, öva och öva.

I sin kurs för talrädda, som han beskriver som en slags KBT-träning för att våga äntra scenen, får eleven mycket metodiskt ta små, små steg mot målet. Först bara gå fram, långsamt, vända sig om och säga hej. Man övar på att våga stå kvar, på att andas, sådana saker. Ett trettiotal elever läser kursen i år. Rent statistiskt borde det nog vara fler, funderar Daniel Sandin. 

– Det finns talrädda elever i varje klass.

Kan alla lära sig att bli en talare? 

– Definitivt. Det är olika krävande för olika personer men alla kan bli bättre. Du kan lära dig att låtsas och lära dig agera på den här arenan där man förväntas ta plats och låta sin röst bli hörd. Många bär med sig talrädslan hela livet och begränsas av den, det är onödigt. 

Uppskattar eleverna att du pushar dem?

– Ja, det tror jag. Ofta är det motigt i början men det är fantastiskt att se elever som skolkade i ettan, när de två år senare står där framme, lyfter blicken och tar in: klasskamraterna lyssnar, de är intresserade av vad jag säger. Det är fint att se när eleverna förstår att de också kan. 

6 SÄTT ATT STÖTTA ELEVER MED TALRÄDSLA

Var observant

  • Det finns talrädda elever i varje klass. Många elever blir förvånade när man konfronterar dem, de är inte vana vid att bli upptäckta. Många har utarbetat strategier för att slippa delta vid gruppredovisningar, som att sjukanmäla sig eller utebli från lektionen. Så var observant på vilka elever som drar sig undan när det är dags för redovisningar. 

Ta det i små, små steg och öva, öva, öva 

  • Låt eleven redovisa enbart för läraren, eller i liten grupp – till att börja med. Men låt det inte stanna där utan öka gruppstorleken efterhand. På kursen ”Retorik för dem som inte gillar att hålla tal” tar eleverna många små steg, vilket gör att har kommit väldigt långt när de är klara.

Ge kunskap om kroppen

  • Berätta för eleverna hur kroppen reagerar vid stress. En del blir lugnade av att veta att blodtrycket stiger och hjärtat slår hårt, men att man inte svimmar av det, till exempel. Visa eleverna hur man andas och att man kan ta kontroll genom att andas långsammare. 

Jobba med åhörarna 

  • Det är jätteviktigt att prata om kontraktet man har i klassrummet. Publiken ska vara aktiva lyssnare, de får inte kolla mobilen, inte viska. Efter en presentation får det däremot inte vara tyst, då ska åhörarna bekräfta talaren med frågor och reflektioner. ”Det där du sa fick mig att tänka på…”. Det kan man träna aktivt på. Se alltid till att några i klassen har som uppdrag att räcka upp handen efteråt. 

Mildra betygspressen 

  • Talrädsla hänger ofta ihop med höga krav på sig själv. Om eleven vet att framförandet påverkar betygen blir pressen större. Låt dem spela in presentationen hemma, så kan du bedöma innehåll och struktur. När eleven sen gör framförandet i skarpt läge kan de slappna av för de vet att läraren redan sett. Det kan leda till att de presterar ännu bättre. 

Filma eleven 

  • Att filma eleven kräver stor försiktighet och inget man ska ge sig på direkt. Elever tror ofta att de är illröda i ansiktet, att de stammar och ser nervösa ut. De blir positivt förvånade när de får se sig själva. Ofta är det inte alls så illa som de inbillat sig. Men för att det ska lyckas måste man få eleven att titta på sig själv som om det vore en annan person. 
Kommentera