yvonne_hallesson_doktorand_web_copy
Forskning

Så höjs läsförståelsen

Många elever lämnas ofta att på egen hand förstå sakprosatexter, visar ny studie. Enligt forskaren borde lärarna istället hjälpa eleverna mer med texten – till exempel förklara begrepp eller ge mer bakgrundskunskap.

Fakta

Den 22 maj disputerade Yvonne Hallesson med avhandlingen ”Textsamtal som lässtöttande aktivitet: Fallstudier om textsamtals möjligheter och begränsningar i gymnasieskolans historieundervisning”

Läs hela avhandlingen här

De svenska elevernas resultat i läsförståelse har de senaste åren sjunkit ibland annat PIRLS- och PISA-undersökningar. Yvonne Hallesson, doktorand vid institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet, ville därför ta reda på om mer samtal om sakprosatexter kan förbättra elevernas läsförståelse.

En metod som används i väldigt liten utsträckning, enligt hennes fallstudie. 

– Det förvånade mig att lärarna inte pratade mer om ämnestexterna med eleverna. I fallstudierna visade det sig att lärarna föreläste om innehållet eller lät eleverna läsa texterna på egen hand, men de var inte med i textarbetet. Jag hade tänkt mig att det skulle vara mer stöttning i själva textarbetet, säger Yvonne Hallesson i ett pressmeddelande. 

Enligt Yvonne Hallesson är stöttning nödvändigt för att förstå texterna. Till exempel kan eleverna ha i uppgift att hjälpa varandra komma fram till gemensamma svar. Läraren bör enligt forskaren förbereda eleverna på texten, förklara begrepp och ge bakgrundskunskaper om händelser och aktörer. Men också ge stöttning konsekvent under läsningen.

– Det måste också finnas tydliga ramar för samtalet, som riktar fokus mot texten och öppnar upp för elevernas röster. I lärarledda samtal spelar det stor roll hur läraren ställer frågorna. Det är till exempel viktigt med öppna och utforskande frågor och att frågorna har fokus både på innehållet och själva texten, säger Yvonne Hallesson i ett pressmeddelande.

Studien baseras på fallstudier gjorda på historieundervisningen på gymnasiet.

Kommentera