Organisering

Så jämkar skolfacken åsikterna inför beslut om ny organisation

Åsa Fahlén Matz Nilsson Johanna Jaara Åstrand

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund, Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund, Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.

En nedbantad lista med synpunkter och krav på ändringar i propositionen om att bilda en ny facklig federation som röstas om den 21 maj. Det är resultatet av en första gemensam förbundsdag/kongress för de tre fackförbunden.
Ett särskilt inrättat redaktionsråd jobbar nu med att gå igenom och justera propositionen inför nästa stormöte.

I februari röstade Lärarnas Riksförbunds medlemmar ja till att bilda två nya fackförbund tillsammans med Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund – ett för lärare och studie- och yrkesvägledare och ett för skolledare. Den 28–29 mars höll de tre förbunden sina respektive förbundsmöte/kongresser på en gemensam plats. Huvudmålet var att skruva på den proposition som beskriver hur en ny organisering ska se ut, och som delegaterna slutligen röstar ja eller nej till vid förbundsmötet/kongressen den 21 maj.

Åsa Fahlén, förbundsordförande LR

– Att ha parallella kongresser/förbundsmöte och en gemensam proposition är en unik situation. Den annorlunda arbetsgången är ett försök att efterlikna den demokratiska process vi vanligtvis använder för att fatta beslut inom respektive förbund, säger LR:s förbundsordförande Åsa Fahlén.

”Det var konstruktivt och en god anda”

Delegater från de tre förbunden delades in i utskott som gick igenom hundratals inkomna yrkanden från kongressombuden på specifika delar av propositionen. Enligt Åsa Fahlén är vissa delar lättare att enas om än andra.

– Det gick smärtfritt när det gäller ekonomi och politik. Det svåra är stadgorna, både LR och Lärarförbundet hade flest yrkanden där. Men jag är ändå positiv. Det var konstruktivt och en god anda, och efter en snabb okulärbesiktning av protokollen har jag gott hopp om att vi kommer fram till ett dokument alla kan stå bakom.

Utskotten har destillerat den stora mängden inkomna yrkanden till sammanvägda synpunkter. Nu är det upp till det särskilt inrättade redaktionsrådet att jämka de synpunkterna och formulera om propositionen på ett sätt som godtas av de tre förbunden.

Nio kongressombud utgör redaktionsrådet

Redaktionsrådet består av tre kongressombud, en adjungerad styrelseledamot och en adjungerad tjänsteman från varje förbund. När frågor som enbart rör Sveriges Lärare hanteras deltar de sex kongressombuden från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, när det enbart handlar om Sveriges Skolledare är det de sex kongressombuden från Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet som deltar. I frågor som gäller hela den federala strukturen och den politiska inriktningen för Facken inom utbildning deltar kongressombud  från vardera  förbund.

Helena Linge, förbundssekreterare LR

– Många av underlagen från utskotten handlar om att skicka en riktning till redaktionsrådet, ”vi vill ha en skrivning i den här riktningen”. Då kan det ju komma in saker från andra utskott och andra förbund som antingen går i samma riktning – eller inte alls gör det, säger Helena Linge, förbundssekreterare på Lärarnas Riksförbund.

Hon beskriver processen som att den är formad som ett timglas som börjar öppet, smalnar av på mitten och sedan öppnar upp sig igen. Först hade alla förbundsmötesdelegater/kongressombud möjlighet att lämna in yrkanden, sedan smalnade det av till utskottsarbete under kongressen och nu jobbar redaktionsrådet. Den 6 maj kommer hela förbundsmötet och de båda andra förbundens kongresser att få resultatet så långt presenterat för sig, och vilka avvägningar man gjort längs vägen.

– Därefter delar vi upp oss förbundsvis igen. Då kan återigen alla delegater ta upp och diskutera lagda yrkanden om man känner ”det här har ni inte fått med ordentligt” och därefter får redaktionsrådet åter stänga in sig och jobba för att få fram en slutprodukt säger hon.

Kommenterar inte vilka frågorna är

Varken Helena Linge eller Åsa Fahlén vill kommentera närmare vilka frågor det är som ligger på redaktionsrådets bord.

– Exakt vilka frågor det handlar om kan jag inte gå in på. Det här är en pågående process, det är som att vi sitter i pågående möte. Stadgarna är det största området sett till antal rader i propositionen, och där finns många sakfrågor man kan ha åsikter om. Hur organisationen ser ut, vilka beslut som ska ligga var, storleken på olika delar av organisationen och liknande, säger Helena Linge och fortsätter:

– Redaktionsrådet har både ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag och tar det på största allvar. Man har ett uppdrag att mejsla fram en slutprodukt som kan finna bifall i alla kongresserna.

Den slutgiltiga omröstningen där samtliga tre förbund var för sig röstar ja eller nej till en ny organisering och till nedläggning av de nuvarande förbunden äger rum under förbundsmöte/kongress den 21 maj.