marcus-samuelsson
Experten svarar

Så kan du få ordning på elever

Läraren och universitetslektorn Marcus Samuelsson svarar på en läsarfråga om hur man kan hantera en grupp elever som ständigt stör och inte kan sitta still på lektionerna.

Fråga: Det är ett par elever i min klass som ofta stör under lektionerna. De avbryter sina klasskamrater och mig, de kan inte sitta still och de har svårt att lyssna när någon annan pratar. Det tar otroligt mycket tid från lektionerna. Jag har försökt allt, men det går inte att få ordning på dem.

Svar: 

Ett rimligt svar består av två delar, ett som berör eleverna och ett som berör läraren. Svaren hålls samman av omsorg. Elever som stör kan förstås på olika sätt. Ibland glömmer vi bort att det kan vara ett uttryck för att eleven ännu inte tillägnat sig förmågan att bete sig som vi önskar eller att eleven gör motstånd mot det vi önskar. Detta därför att eleven inte finner de rimligt eller lämpligt. Om så är fallet hanteras det rimligast genom mer och bättre motiv för varför det är viktigt för alla att ha en gott klimat i klassrummet.

Lärare som inte lyckas i sitt ledarskap har inga universalverktyg att ta till, som fungerar för alla lärare och på alla elever. De måste tänka till ännu mer och utveckla strategi, en genomtänkt lösning för att skapa och upprätthålla det goda klassrumsklimatet. Denna lösning måste diskuteras och förankras hos eleverna i förväg. Eleverna får på så sätt inflytande och blir delaktiga i dessa delar av undervisningen.

Strategin kan inte vara lika för alla lärare, tvärtom. Alla lärare måste hitta sitt eget sätt att hantera störande beteende på. Men, vissa gemensamma drag finns trots allt. Så länge lärare undviker bestraffningar och aggressivitet kommer eleverna sannolikt att följa det läraren önskar. Om läraren diskuterar och ger eleverna erkännande och kopplar det till en vilja att vara en viktig person, som tar sitt uppdrag på största allvar så ökar sannolikheten att eleverna accepterar strategin och följer den.

Läraren strategi skall lite förenklat uttryckt syfta på att återföra eleverna till arbetet. Elever återupprätta normer och värden som är grundläggande för skolan. I detta kan läraren också förebygga genom att diskutera hur eleverna tänker sig att läraren skall göra och säga när de skall återföras, påminnas om att de är på lektionerna för att utföra ett arbete. Säg till exempel att du förstår att eleverna vill prata och tycker att det är positivt, men att det inte funkar att prata hur som helst eller alla på en gång. Eller att du gillar att de ställer frågor, men om alla ställer en fråga samtidigt så kan du inte svara på dem, plus att den första som pratar blir avbruten.

Det är viktigt att vara prestigelös, att inte göra det till en prestigekamp mellan dig och den elev som stör. Eleverna riskerar då att förstå det som en maktkamp, dem eller du. Prata istället om att det blir svårt för dig att nå målet för ditt uppdrag – att eleverna ska lära sig. Det är också bra att säga att du har funderat på din roll och dina lektioner och visa att du är öppen för att förändra. Och fråga hur eleverna tänker kring sin roll i stöket, som ett sätt att understryka delaktigheten och inflytandet. Det är mycket lättare om du som lärare och dina elever är överens om syftet med lektionerna – att det ska vara roligt och att de ska lära sig något. Och ju bättre du lär känna dina elever desto enklare blir det att hantera elever som är stökiga.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm