digitalisering
IT

Så kan du välja digitala läromedel

Skolverket har tagit fram en guide som ska underlätta för lärare att värdera och välja bland digitala lärresurser till undervisningen.

Läs mer

Skolverkets guide i hur man kan söka, värdera, skapa och dela digitala lärresurser kan du läsa här.

Mer information om hur man värderar digitala lärresurser finns
här.

Exempel på frågor att ställa till ett digitalt material utifrån de tre perspektiven Användarperspektivet, Pedagogisk anpassning och Ämnesdidaktiskt perspektiv.

  • Utvecklar eleven sin mediekompetens genom resursen?
  • Kan resursen anpassas till enskilda elevers behov?
  • Bidrar interaktiviteten i den att fånga/stärka elevens ämnesintresse?
  • Vilka möjligheter till kommunikation och interaktion ger den?
  • Vilka förmågor kan eleven utveckla med den?

Utbudet av digitala tjänster i skolan ökar. Allt från de stora förlagen till mindre företag erbjuder olika slags digitala läromedel och pedagogiska verktyg. Därtill kommer allt material som finns gratis att hämta hem på nätet. Men det är inte alltid så lätt att veta vad som är bra och dåligt ur ett lärandeperspektiv.

För att stötta läraren har Skolverket tagit fram en guide för att lärare lättare ska kunna värdera och välja digitalt material för sin undervisning.

– Guiden består av ett antal frågor som man bör ställa till läromedlet. Vissa saker är förstås precis samma som när det gäller vilket läromedel som helst. Som lärare förväntas man göra en viss analys av det läromedel man använder men det är mer svåröverskådligt när det kommer till digitalt material, säger Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd på Skolverket med uppgift att bevaka och sprida kunskap om digitalisering i skolan.

Enligt Skolverket är en lärresurs av bra kvalitet om den stödjer elevers tänkande och handlande i en lärsituation och ger dem bättre förutsättningar att lära sig. Dessutom ska den ge ett pedagogiskt mervärde och bidrar till att lärarens undervisning utvecklas.

– Att bara göra om en analog text till en pdf innebär ju inte att man har ett bra digitalt material. Man måste fundera på vad som är poängen och mervärdet av att använda digitala resurser. Det kan handla om möjligheter till interaktivitet eller kommunikation till exempel, säger Katarina Lycken Rüter.

Precis som skolorna gör när de väljer läroböcker, och kanske har en läromedelsansvarig i varje ämne, borde man arbeta med de digitala alternativen, menar hon.

– Det är en viktig roll för skolledaren att bygga upp en kvalitetssäkring kring de digitala material som skolan använder. I början kommer det finnas en del barnsjukdomar, delvis eftersom alla lärare eller skolor inte är helt klara över vad som kan vara poängen med it-resurser. Men Skolverkets guide är en bra grund att utgå ifrån.

Kommentera