snabbsparjarnvag
Nyanlända

Så långt blir snabbspåret

De sex lärosäten som varit med och tagit fram snabbspåren för lärare och förskollärare, drar igång utbildningen till hösten. Utbildningen blir 26 veckor lång.

Förra veckan annonserade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson beslutet om snabbspår för nyanlända lärare. Nu är det bestämt att Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet alla drar igång snabbspår till hösten.

Utbildningen kommer att bli 26 veckor lång, och inkluderar praktik. Tonvikten ligger på vad läraryrket innebär i Sverige och hur den svenska skolan och förskolan styrs och organiseras.

Undervisningen kommer delvis att ske på arabiska, eftersom många av de nyanlända med lärarutbildning kommer från arabisktalande länder.
Studenterna kommer också att plugga yrkessvenska utanför högskolan.

Efter snabbspåret sker en komplettering, som är anpassas efter studentens tidigare utbildning och erfarenhet.

Vid Malmö högskola kommer det till hösten att finnas plats för 30 nyanlända studenter.

– Det är självklart att vi tar oss an detta uppdrag, säger dekan Anders Linde-Laursen på Fakulteten för lärande och samhälle, till Sydsvenskan.

Kommentera